nieuws

Tegen Zeegevaar duikt in de min

Archief

Transportverzekeraar Tegen Zeegevaar in Capelle aan den IJssel heeft vorig jaar een nettoresultaat geboekt van f -0,3 (+0,3) mln.

Tegen Zeegevaar, onderdeel van de Britse Sunderland Marine Mutual Insurance Company in Cardif, zag het brutopremie-inkomen licht afnemen tot f 18,1 (18,4) mln. Na aftrek van herverzekering resteerde een premie eigen rekening van f 5,5 (5,3) mln.
Het saldo ontvangen herverzekeringscommissies en uitbetaalde provisies bedroeg f -0,9 (-1,0) mln. Het technisch resultaat van de maatschappij beliep onveranderd f 0,4 (0,4) mln, ondanks een groter aantal motor- en aanvaringsschades.
Tegen Zeegevaar heeft geen werknemers in dienst. De werkzaamheden en de directievoering worden verzorgd door Van Olst de Graaff & Co, die als (her)verzekeringsmakelaar optreedt voor de maatschappij.

Reageer op dit artikel