nieuws

Technisch resultaat VVAA 41% hoger

Archief

VVAA had vorig jaar een brutopremie-omzet van e 133,3 (134,3) mln. Het technisch resultaat uit schade- en levensverzekeringen verbeterde van e 7,0 mln naar e 9,9 mln.

VVAA, verzekeraar en belangenbehartiger van (para)medici, had vorig jaar uit schadeverzekeringen een brutopremie-inkomen van e 74,1 (68,9) mln, voornamelijk afkomstig uit ziektekosten- en autoverzekeringen. Het technisch resultaat in de schadesector steeg van e 3,0 mln naar e 7,3 mln. Dit was vooral te danken aan lagere technische voorzieningen, aldus VVAA.
VVZA is mederisicodrager in Medifire en Medirisk, twee onderlingen waarin ziekenhuizen en andere medische instelling hun brandverzekering, respectievelijk hun medische aansprakelijkheid hebben ondergebracht. VVAA voert ook het management over deze onderlingen.
In de levensector bedroeg het brutopremie-inkomen e 59,2 (65,4) mln. Het technisch resultaat van deze branche kwam uit op e 2,6 (4,0) mln.
Groepsomzet
De VVAA behartigt via de Vereniging VVAA – die enig aandeelhouder is van de VVAA-groep – de belangen van zo’n 80.000 medici en paramedici. De groep omvat bureaus voor rechtsbijstand, praktijkadvisering, belastingadvies, accountancy, vermogensbeheer en een assurantiekantoor en een reisbureau. Uit deze zaken had VVAA een inkomen van e 29 (28) mln.
De groepsomzet van VVAA bedroeg e 224 (220) mln. Behalve de inkomsten uit verzekeringen en genoemde bureaus, gaat het om e 56 (59) mln aan beleggingsopbrengsten en e 6 mln opbrengsten uit de FBS Bankiers. Medio 2002 werd een financieel belang van 75% in deze bank overgenomen van Friesland Bank. In 2005 zullen de overige 25% worden overgenomen. VVAA heeft inclusief FBS 688 (625) medewerkers
De groep had een resultaat voor belastingen van e 11,1 (12,7) mln. De netto groepswinst van e 7,5 (8,4) mln wordt toegevoegd aan de reserves.
Het eigen vermogen van de groep daalde van e 92 mln naar e 90 mln als gevolg van afboeking van goodwill op de verworven belangen van FBS en een gewijzigd systeem van voorzieningen bij ziektekostenverzekeringen. VVAA 2002 2001 groepsomzet 224,0 220,0 premie schade 74,1 68,8 premie leven 59,2 65,4 beleggingsopbrengsten 56,0 59,0 overige opbrengsten 29,0 28,0 FBS Bankiers 6,0 – technisch resultaat schade 7,3 3,0 technisch resultaat leven 2,6 4,0 bruto groepsresultaat 7,3 8,4 netto groepsresultaat 7,5 8,4 (in e mln)

Reageer op dit artikel