nieuws

Technisch resultaat tekening pleziervaartuigen keldert

Archief

Het technisch resultaat in de branche Pleziervaartuigen is vorig jaar gekelderd van bijna 10% naar -5% van de verdiende premie vóór herverzekering. Dit zegt het Centrum van Verzekeringsstatistiek (CVS), onderdeel van het Verbond van Verzekeraars.

Volgens het CVS is de forse teruggang van het technisch resultaat in de pleziervaartuigenverzekering het gevolg van enkele miljoenenschades in 2002. Alleen al de grote branden in botenloodsen in Warmmond – waarbij zeven klassieke zeilschepen in vlammen opgingen – en Huizen hebben voor een schadelast van e 9 mln gezorgd. Over heel 2002 bedroeg de schadelast e 32 mln, stelt het CVS. Ook voor 2003 zijn de vooruitzichten niet gunstig, mede door een omvangrijke brand in januari in Medemblik, waarbij zeventig tot tachtig plezierjachten werden verwoest, aldus het CVS.
De branche Transport, waarvan de pleziervaartuigentekening een onderdeel is, boekte een technisch resultaat van +6% vóór herverzekering. Na aftrek van herverzekeringskosten komt het resultaat op +4%, aldus het CVS.

Reageer op dit artikel