nieuws

Technisch resultaat London gehalveerd

Archief

Allianz-dochter London Verzekeringen heeft vorig jaar de brutopremieomzet met 22,5% zien stijgen. Daartegenover stond een verslechtering van het technisch resultaat, dat met bijna de helft afnam.

De groei van de portefeuille heeft vooral betrekking op individuele particuliere verzekeringen, waarvan motorrijtuigen het grootste deel uitmaken. Het brutopremie-inkomen nam toe tot e 263,7 (215,1) mln, een stijging van 22,5%. “Dat overtreft de planning”, aldus London. De categorie verkeersverzekeringen maakt met circa 500.000 verzekerde objecten 80% uit van de totale verzekeringsportefeuille.
Het technisch resultaat daalde tot e 4,1 (7,7) mln, een verslechtering van 47%. “Dat is vooral veroorzaakt door de ‘Gardameer’-schades van afgelopen zomer en de oktoberstorm, die bij elkaar een schadepost opleverden van e 3 mln”, zegt directievoorzitter Hein Aanstoot. Het nettoresultaat kwam 24,4% lager uit op e 6,8 (9,0) mln.
Lagere beleggingsopbrengsten zijn een andere oorzaak voor de mindere resultaten. De categorie ‘overige beleggingen’ laat echter een stijging van de opbrengsten zien. “Dat komt doordat we een deel van onze aandelenportefeuille met winst hebben kunnen verkopen”, aldus Aanstoot. “We zijn onze beleggingsportfolio aan het aanpassen. We houden nog wel aandelen aan, maar niet te veel.”

Reageer op dit artikel