nieuws

Technisch resultaat in ziektekosten minder slecht

Archief

De ziektekostenverzekeraars verbeterden vorig jaar het totale technische resultaat met 30% tot -e56 mln. Het nettoresultaat daalde met 447% naar e -67 mln. De verzekerde betaalde gemiddeld een jaarpremie van e 955; 14% meer dan in 2001.

Vorig jaar hadden de particuliere private verzekeraars een e 5,7 (5,0) mld aan baten. Het premie-inkomen steeg met 16% van e 4,1 mld naar e 4,7 mld. Hiervan had e 4,0 (3,3) mld betrekking op maatschappijpolissen – hetgeen 16% meer is – en e 910 (805) mln op standaard(pakket)polissen. Genoemde cijfers zijn inclusief aanvullende tandarts- en klassedekkingen voor particulier verzekerden, maar exclusief de aanvullende ziekenfondsverzekeringen. De cijfers zijn afkomstig uit enquête van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars. Zorgmonitor 2002, het Vektis-jaarboek met cijfers, verschijnt medio september.
De lasten kwamen in het private bedrijf uit op e 5,8 (5,1) mld. Hiervan had e 5,1 (4,4) mld betrekking op schade (+15%), waarvan e 3,5 (3,0) voor maatschappijpolissen (+16%).
Het totale technisch resultaat kwam uit op e -56 (-74) mln, en het totale niet-technisch resultaat op e -11 (89) mln. Het nettoresultaat bedroeg e -67 (15) mln. Vektis splitst genoemde resultaten niet uit naar maatschappijpolissen en standaard(pakket)polissen. “Dit omdat de resultaten op de standaard(pakket)polissen vanwege de pooling rond nul moeten uitkomen.”
Aanvullend
De aanvullende ziekenfondsverzekeringen brachten e 1,1 (0,9) mld op aan baten. De lasten bedroegen e 1,0 (0,9) mld. Het technisch resultaat daalde van e 61 mln naar e 59 mln. Het niet-technisch resultaat kwam, net als in 2001, uit op e -30 mln. Het nettoresultaat daalde van e 31 mln naar e 29 mln.
De publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraars hadden e 1,2 (1,1) mld aan baten en e 1,2 (1,1) mld aan lasten. Het technisch resultaat, tevens nettoresultaat, daalde van e 1 mln naar e -16 mln.
Ziekenfonds en totaal
De ziekenfondsen hadden een omzet van e 15,4 (14.0) mld. Hun technisch resultaat daalde van e 7 mln naar e -177 mln. Het nettoresultaat daalde van e 70 mln naar e -170 mln.
De totale zorgverzekeringsmarkt ontving e 23,4 (21,0) mld aan baten. De lasten beliepen e 23,6 (21,0) mld. Het resultaat voor beleggingen kwam uit op e -190 (-5) mln. Het niet-technisch resultaat bedroeg e -34 (122) mln. Het totale nettoresultaat kwam uit op e -224 (117) mln.
Premies
De private verzekerden betaalden vorig jaar voor hun maatschappijpolis (eventueel met aanvullende dekking) een jaarpremie van gemiddeld e 955 (838). Dat is 14% meer dan in 2001. De publiekrechtelijk verzekerden betaalden in het totaal e 1.294 (1.420). Hiervan had e 207 (218) betrekking op de nominale premie (+5,5%) en e 1.202 (1.087) op de procentuele premie (+10,6%). Ogenschijnlijk lijkt het er op, dat de private verzekerden goedkoper uit zijn dan de publiekrechtelijk verzekerden. Zij betalen echter – in tegenstelling tot de ‘publiekrechtelijken’ – ook wettelijke bijdragen (2002: e316) en hebben in de regel een verzekering met een eigen risico.
Voor de aanvullende ziekenfondsverzekering werd vorig jaar gemiddeld e 112 (94) per jaar betaald (+19%).
De ziekenfondsverzekerden betaalden gemiddeld e 1.129 (1.075). Hiervan had e 142 (125) betrekking op nominale premie (+13%) en e 977 (950) op procentuele premie (+3%).

Reageer op dit artikel