nieuws

Technisch resultaat bij particuliere ziektekostenverzekeraars weer

Archief

verslechterd.

Bij de particuliere verzekeraars is vorig jaar het totale technisch resultaat gedaald van e -33 mln naar e -83 mln. Het is het negende achtereenvolgende jaar dat dit resultaat negatief is.
Uit een enquête van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars, blijkt dat bij de particuliere verzekeraars het brutopremie-inkomen vorig jaar steeg van e 3,6 mld naar e 4,0 mld. De stijging is te danken aan een toename van verzekerden en aan de premieverhogingen van gemiddeld 10%. De totale baten bedroegen e 5,0 (4,4) mld. Behalve om premie gaat het hierbij vooral om een bedrag van e 756 (646) mln uit de pool van standaard(pakket)polissen, en een renteopbrengst uit uitstaande technische voorzieningen van e 185 (170) mln.
Deze bedragen zijn inclusief de aanvullende- en klassedekkingen die zijn gekoppeld aan de betreffende particuliere hoofdverzekeringen.
De lasten bij particuliere verzekeraars stegen van e 4,4 mld naar e 5,1 mld. Hiervan had e4,3 (3,8) mld betrekking op schade-uitkeringen.
Met particuliere verzekeraars is bedoeld de privaatrechtelijke verzekeraars; de cijfers zijn dus exclusief de publiekrechtelijke (ambtenaren)verzekeraars. In 2001 waren er 47 (2000: 47) privaatrechtelijke verzekeraars, dit jaar zijn dat er 43. Deze verzekeraars hadden eind vorig 4,665 (4,491) miljoen van de 16,039 (15,919) miljoen inwoners in ons land verzekerd.
Bij de aanvullende ziekenfondsverzekeringen steeg het brutopremie-inkomen van e 830 mln naar e 900 mln. Het technisch resultaat kwam uit op e 119 (111) mln.
Ziekenfondsen
Bij de 25 (27) ziekenfondsen die ons land vorig jaar telde, stegen de baten van e 12,9 mld naar e 14,0 mld. Hiervan had e1,3 (1,5) mld betrekking op de nominale ziekenfondspremie. Het nettoresultaat kwam uit op e 58 (212) miljoen. Eind 2001 waren er 10,287 (10,311) miljoen ziekenfondsverzekerden.
Publiekrechtelijk
De drie (drie) publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraars hadden e 1,0 mld (950 mln) aan baten. Het nettoresultaat kwam vorig jaar break-even (0) uit. In 2000 was dit e 26 mln. Eind vorig jaar waren er 781.000 (782.000) publiekrechtelijk verzekerden.

Reageer op dit artikel