nieuws

Technisch resultaat bij ABN Amro Schade stijgt 33%

Archief

Bij het schadebedrijf van ABN Amro ging vorig jaar het brutopremie-inkomen met 0,6% omhoog en het technisch resultaat 33% omhoog. In het levenbedrijf daalde het premie-inkomen met 10% en bleef het technisch resultaat gelijk.

Het schadeverzekeringsbedrijf van ABN Amro boekte in 2001 een brutopremie-inkomen van e 201,0 (190,2) mln en een technisch resultaat van e 34,1 (25,7) mln.
In de branche ziektekosten en ongevallen bedroeg de brutopremie e 64,6 (61,8) mln en het technisch resultaat e 11,9 (5,8) mln. Deze branche omvat bij ABN Amro voornamelijk een Pemba-contract voor het eigen personeel. ABN Amro voert geen ziektekostenpolissen, hiervoor wordt bemiddeld voor ONVZ. In Motorrijtuigen WA was het brutopremie-inkomen e 24,8 (23,2) mln en het technisch resultaat e 1,4 (-0,1) en in Motorrijtuigen overige was dit e 0,9 (1,3) mln.
In brand en andere zaakschade bedroeg de brutopremie e 37,7 (34,3) en het technisch resultaat e 5,6 (5,0) mln. In Aansprakelijkheid was dit e 7,9 (7,3) mln respectievelijk e 4,3 (1,4) mln, in Borgtocht e 29,1 (30,1) mln respectievelijk e 10,4 (9,0) mln en in Overige branches e 20,4 (18,1) mln respectievelijk e 4,4 (3,4) mln.
Het brancheresultaat bij het schadebedrijf kwam uit op e 38,9 (31,2) mln en het nettoresultaat op e 25,3 (20,3) mln.
Het schadebedrijf had een eigen vermogen van e 118,4 (94,4) mln. “De solvabiliteit bevindt zich nog steeds ruim boven de vereiste marge”, aldus ABN Amro. Het rendement uit eigen vermogen kwam, evenals in 2000, neer op 23,8%.
Het levenbedrijf had een brutopremie-inkomen van e 705,5 (788,2) mln. Hiervan had e 363,6 (458,8) mln betrekking op koopsommen en e 340,5 (329,4) mln op periodieke premies. Het technisch resultaat kwam, evenals in 2000, uit op e -4,7 mln. Het nettoresultaat bedroeg e 1,5 (-0,7) mln.
Het levenbedrijf had een eigen vermogen van e 50,8 (39,6) mln.

Reageer op dit artikel