nieuws

Taxateurs krijgen eigen register

Archief

Voor schadetaxateurs in de sectoren agrarisch, brand, motorvoertuigen en scheepvaart & techniek wordt per 1 februari het Verenigd Register van Taxateurs (VRT) opengesteld. Het register wordt beheerd door de Stichting VRT, waarvan Joop Waterreus voorzitter is.

Het register is in het leven geroepen om de kwaliteit van taxaties te waarborgen. Per 1 januari 2000 is de beëdiging en titelbescherming van taxateurs, net als van makelaars, vervallen. Taxateurs die voldoen aan de VRT-toelatingscriteria mogen de titel Register-Taxateur VRT (RT-VRT) voeren.
De toelatingseisen komen er in grote lijnen op neer dat een taxateur minimaal vijf jaar ervaring moet hebben, over voldoende vakkennis moet beschikken en de gedragscode van het VRT moet naleven. “Naast assurantiekennis moet de taxateur ook beschikken over voldoende materiekennis. Dan praat je over kennis van uiteenlopende zaken als bomen, bloembollen of scheepvaart”, zegt Waterreus. “Voor alle sectoren is er een toetsingscommissie samengesteld die bestaat uit mensen die ervaring hebben op het betreffende gebied. Wanneer een aanvrager op onderdelen nog niet voldoet aan de eisen, kan de toetsingscommissie vaststellen wat hij nog moet doen om opgenomen te kunnen worden in het register.”
Per branche worden aanvullende eisen gesteld. Zo moet de agrarisch taxateur lid zijn van een agrarische brancheorganisatie. Verder mag de motorvoertuigentaxateur geen taxaties verrichten, waarvan hij zou kunnen weten dat het bedrijf waar de taxateur werkzaam is, daarbij betrokken is.
De registertaxateurs gaan een jaarlijkse bijdrage betalen van # 75 als zij lid zijn van een branchevereniging. Niet-leden betalen # 150. Alle ingeschrevenen betalen # 90 entreegeld. Aanvraagformulieren kunnen worden aangevraagd bij het secretariaat: tel. 010-212.46.85 of e-mail: info@taxateurs-vrt.nl. Vanaf 1 februari is ook de site www.taxateurs-vrt.nl in de lucht.
BCE-tournee
Het idee voor een speciaal register voor taxateurs is ontstaan tijdens de ronde door het land die het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) in 2002 maakte. Het initiatief is toen genomen door Ad Westerhof (Troostwijk). “Er werd nog een onafhankelijke voorzitter gezocht, want al die taxateurs hebben ook een eigen bedrijf te runnen. En ik vind zulke projecten wel leuk. Bovendien is het een goede zaak dat er een register komt dat waakt over de kwaliteit van de taxateurs”, aldus Waterreus.
Waterreus vindt het dienstverlenende element op het gebied van taxaties nogal tegenvallen. “Daarom heb ik indertijd het Salvage-project van de grond getild. Ik vind dat je in tijden van ellende naast de klant moet staan. Taxateurs zijn allemaal kleine ondernemers en de opdrachtgever is tegenwoordig geen individu meer, maar de overheid. Tijdens de varkenspest en afgelopen jaar nog met de vogelpest moet worden getaxeerd wat de waarde is van al die geruimde kippen. Ook met de overstroming in Wilnis worden taxateurs ingeschakeld. De vraag is dan waar al die instellingen terecht moeten. Onder meer daarvoor is het VRT opgericht.”

Reageer op dit artikel