nieuws

T- en U-rendement

Archief

PGGM

In navolging van het ABP gaat pensioenfonds PGGM in 2004 een middelloonregeling invoeren. Voorts stijgt de premie met 2,7% naar 13% . In 2005 volgt een premiestijging naar 15,5% tot 16% en daarna nog tot 17,5%. In het kader van het bij de toezichthouder ingediende herstelplan zegt PGGM alleen volledige indexatie van ingegane pensioenen te geven, als de feitelijke premie lager is dan de kostprijspremie en de dekkingsgraad hoger is dan 120%.
T- en U-rendement
Het U-rendement wordt in de maand oktober bijna gelijk aan het T-rendement. Het verschil tussen beide maatstaven voor rentestandskorting en overrentedeling bij levensverzekeringen slinkt tot vierhonderdste. Het U-rendement stijgt naar 3,82%, tegen 3,57% in september. Het oudere maar vergelijkbare T-rendement komt in oktober uit op 3,86% (3,79%).
Fondsen rijker
De vermogens van de pensioenfondsen en de verzekeraars zijn in het tweede kwartaal aanzienlijk gegroeid van e 717 mld naar e 748 mld; een plus van 4,3%. De winst komt voornamelijk op conto van de pensioenfondsen: e 455 (427) mld. Het vermogen van de verzekeraars steeg met e 3 mld tot e 293 mld. Vergeleken met het tweede kwartaal van 2002 is het vermogen van de pensioenfondsen met e 2 mld gestegen en dat van de verzekeraars met e 8 mld.

Reageer op dit artikel