nieuws

Sybolt ten Have geridderd SRK-directeur Sybolt ten Have is op zijn

Archief

afscheidsreceptie onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd hem verleend vanwege zijn inzet om voor burgers de toegang tot het recht te verbeteren en te verbreden. Ten Have bepaalde jarenlang mede het gezicht van de rechtsbijstandbranche. Vanaf 1994 tot aan zijn afscheid maakte hij deel uit van de Rechtsbijstandcommissie van het Verbond van Verzekeraars (de laatste twee jaar als voorzitter). Ten Have heeft een voortrekkersrol gespeeld bij het inschrijven van rechtsbijstandjuristen als advocaten. Hij heeft zestien jaar bij SRK gewerkt. Tot een paar jaar geleden was de organisatie die voor (de rechtsbijstandverzekerden van) verzekeraars de rechtsbijstand verzorgt, tevens een vereniging van verzekeraars die dezelfde polissen voerden. Zijn motto gedurende al die jaren was: ‘Hou het simpel’. Ten Have is op 1 januari opgevolgd door Alexander van Voorst Vader.

Ter gelegenheid van het afscheid verscheen het Liber Amicorum ‘Dag Sybolt’.

Reageer op dit artikel