nieuws

Swalef grijpt stuur verlieslijdend Eureko

Archief

Gijs Swalef (63) heeft de directievoorzittershamer van Eureko overgenomen van Nol Hoevenaars (53). Eureko stevent op een flink verliesgevend boekjaar af.

Swalef is één van de grondleggers van het pan-Europese samenwerkingsverband Eureko. Hij werkte vanaf 1971 voor (AXA) Equity & Law en stapte in 1989 over naar Centraal Beheer, dat in 1990 fuseerde met Avéro en in 1995 met Zilveren Kruis. Bij Achmea volgde Hoevenaars hem in 1999 op, toen hij voorzitter werd van de raad van commissarissen van Eureko. Hoevenaars, die zegt Eureko “om persoonlijke redenen” te verlaten, werkte sinds 1989 voor achtereenvolgens Centraal Beheer, AVCB en Achmea. In 2000 werd hij als Achmea-topman opgevolgd door de van Zilveren Kruis afkomstige Paul Overmars.
Swalef gaat bij Eureko het executive committee voorzitten, dat is teruggebracht van acht leden naar vier: naast Swalef zijn dat Ernst Jansen, Jef Medlock en Paul Overmars. Het aantal board members, een gremium voor langetermijnplannen, daalt van negentien naar elf, waaronder Swalef (voorzitter), BCP-topman Jorge Gonçalves (vice-voorzitter), Johan de Veer (vice-voorzitter), Jansen, André Mulder, Overmars, Arnold Walravens en Bouke Yntema.
Partner minder
Over de eerste negen maanden van 2002 heeft Eureko een nettoverlies geleden van e 591 mln. Negatieve beleggingsresultaten van bijna e 1,1 mld gaan gepaard met forse afwaarderingen op enkele strategische investeringen. Achmea bezit 75,72% van de stemgerechtigde aandelen van Eureko. De belangrijke Portugese partner Banco Comercial Português (BCP) brengt haar belang flink terug van bijna 25% naar 5%. Andere minderheidsaandeelhouders van Eureko zijn Friends Provident, Länsförsäkringar Wasa, Parion, Swiss Mobilar en Maaf.
Het brutopremie-inkomen van Eureko steeg in de eerste drie kwartalen van 2002 met 3,5% tot e 5.540 mln. De verdeling is: Leven -3,2% tot e 2.780 mln, Schade +11% tot e 1.419 mln en Zorg +11,5% tot e 1.341 mln.
Gijs Swalef: terug aan het roer.
Van de Belt weg bij Achmea Pensioenen
Directievoorzitter Bert van de Belt is eind vorig jaar vertrokken bij de business-unit Achmea Pensioenen. Van de Belt, die twaalf jaar werkte voor fusiepartner PVF, geeft als reden een “zakelijk verschil van inzicht over de toekomst van het pensioenbedrijf”. Afgelopen najaar nam Achmea-bestuurslid Gert van Arkel het roer bij Achmea Pensioenen over en kondigde onder meer een flinke afslanking en kostenreductie aan.
Interim-voorzitter Van Arkel wordt geflankeerd door René Collé, Kees Wiersema en Alex Schilperoort. Directielid Paul Dumas was na de zomer van 2002 al vertrokken.

Reageer op dit artikel