nieuws

‘Strengere eisen aan schadebehandeling’

Archief

Advocaat Stijn Franken (Nauta Dutilh) sprak onlangs zo’n 150 belangstellenden toe tijdens een bijeenkomst van het Bureau Coördinatie Expertise-organisaties (BCE) in de Rotterdamse Van Nelle Ontwerpfabriek

Essentie van zijn betoog was dat schadebehandeling en -expertise door verzekeraars onder invloed van consumentenbescherming en betere regulering aan steeds hogere eisen zullen moeten voldoen. “Een reden temeer om bij de afwikkeling van schades de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen en daarbij ook de betrouwbaarheid en deskundigheid van in te schakelen schade-experts nadrukkelijker te toetsen.”

Reageer op dit artikel