nieuws

‘Stoppen doorgeslagen bij verzekeraars’

Archief

Aad Meijburg, voorzitter van de Rotterdamse Assurantie Beurs Commissie (RABC), sprak tijdens de jaardag van de organisatie zijn bezorgdheid uit over de ontwikkelingen op de co-assurantiemarkt. Met de uitsluiting van het terreurrisico zijn volgens de RABC-voorzitter de stoppen bij de verzekeraars doorgeslagen.

Meijburg vindt het tijd dat zich op de beurs nieuwe spelers laten zien. “Het doet pijn te moeten constateren dat zoveel partijen de afgelopen jaren de co-assurantiemarkt de rug hebben toegekeerd. Voor het voortbestaan van beide assurantiebeurzen is het immers noodzakelijk dat er voldoende partijen overblijven, zowel aan verzekeraars- als aan makelaarskant. Kennelijk is de Nederlandse co-assurantiemarkt niet meer zo populair en dat terwijl wij één van de best geoutilleerde verzekeringslanden in de wereld zijn.”
De co-assurantiemarkt is voor verzekeraars een stuk aantrekkelijker geworden, vindt Meijburg. “Door de recente forse premieverhogingen, het opkrikken van eigen risico’s en de toename van dekkingsbeperkende clausules en garanties is op de co-assurantiemarkt weer geld te verdienen. Hoewel enkele buitenlandse partijen belangstelling hebben getoond, had ik eerlijk gezegd al verwacht dat nieuwe spelers zich inmiddels zouden hebben aangediend. Waar blijven ze?”
Terreurdekking
De reactie van de verzekeraars op de aanslagen van 11 september vindt Meijburg overdreven. “De al in gang gezette verharding van de markt werd daardoor extra versterkt. Daarbij zijn de stoppen bij (her)verzekeraars doorgeslagen door het terrorismerisico uit te sluiten.” Daarbij verwees hij naar uitspraken van CNN-journalist Peter Bergen, die tijdens een recent congres over terrorisme stelde dat de industrie geen groot gevaar loopt, omdat terroristische groeperingen zich veel meer richten op menselijke doelen. “We oefenen dagelijks druk uit op verzekeraars en overheid om met een definitief standpunt inzake het terreurrisico te komen, maar het schiet niet op als daar apathisch op wordt gereageerd”, aldus Meijburg.
Door het schrappen van het terreurrisico voldoen de (her)verzekeraars volgens Meijburg niet aan hun maatschappelijke taak en verantwoordelijkheden. “Des te merkwaardiger is het dat in de provinciale tekening de uitsluiting voor het terrorismerisico (nog) niet geldt. Daarbij is sprake van rechtsongelijkheid. Mede hierdoor moeten wij ons als verzekeringsindustrie eens echt zorgen maken over de manier waarop wij bij onze cliënten overkomen. Zo ook over het feit iedereen zich vandaag de dag beschouwt én gedraagt als leader, waardoor zelfs de laatste 5% tekening tot nieuwe onderhandelingsronden over premies, condities en clausules kan leiden. Dit is géén co-assurantiegedrag. We moeten als marktpartijen opnieuw spelregels vaststellen en meer respect voor elkaar tonen”, aldus de RABC-voorzitter.
Proef
Ondanks de perikelen rond de terreurdekking gelooft Meijburg in een goede toekomst voor de co-assurantiemarkt. Internet moet een grote rol gaan spelen bij de snelheid en verbetering van het administratieve proces. Eind maart is de aftrap gegeven voor een proef met een schadeformule van het Amerikaanse systeem Riskclick dat wordt opgestart met makelaars en verzekeraars. Van verzekeraarszijde doen onder meer Allianz, Delta Lloyd en Fortis mee aan de proef. Met een dergelijk systeem moet het voor verzekeraars aantrekkelijker worden zich op de co-assurantiemarkt te gaan begeven. “Bovendien is het überhaupt tijd dat we op de beursvloer met een elektronische-snelwegsysteem gaan werken.”
Ook de discussie over een dealingroom leeft nog steeds. Meijburg: “Daarover wordt een beslissing genomen na de proef met Riskclick”. In de dealingroom worden fysieke en virtuele contacten gecombineerd. Onderhandelingen vinden fysiek plaats, terwijl de daarvoor benodigde informatie via de elektronische snelweg wordt opgehaald. Meijburg vindt dit geen halfslachtige oplossing: “Wij hebben juist altijd geroepen dat fysieke aanwezigheid belangrijk is. De co-assurantiemarkt is vooral people’s business; fysiek contact is een positieve factor in het totstandkomen van contracten”.
Of de dealingroom, waar al ruim twee jaar over wordt gepraat, er daadwerkelijk komt, hangt niet alleen af van de ontwikkelingen op internetgebied. “Alles valt of staat met de vraag: houden we in Nederland twee beurzen of gaan we naar één beurs? Maar dat is vloeken in de kerk”, aldus Meijburg.
Aad Meijburg spreekt de leden van de RABC toe in het Rotterdamse WTC.

Reageer op dit artikel