nieuws

Stijging uitvaartpremies blijft dit jaar beperkt

Archief

De grootste aanbieders van natura-uitvaartverzekeringen voeren per 1 januari bescheiden premieverhogingen door. De stijging varieert van nul tot vier procent.

Begin dit jaar stegen de premies veel forser. Zo voerde Dela de grootste premiestijging in vijftien jaar door (6,28%) en moest Yarden zelfs voor het eerst sinds 1980 overgaan tot een premieverhoging (van gemiddeld 15%). In dat licht bezien zijn de voorgenomen tariefsverhogingen voor volgend jaar bescheiden.
Per 1 januari verhoogt Dela de premies voor het Basispakket en het Pluskapitaal met 3,15%. Bij de marktleider zijn ruim 2,3 miljoen Nederlanders verzekerd tegen uitvaartkosten. Het voor hen verzekerde uitvaartpakket kostte in 2002 gemiddeld e 2.720. Voor het lopende jaar is dat bedrag begroot op e 2.878, terwijl voor 2004 de kosten worden begroot op gemiddeld e 2.968.
Het op polissen meeverzekerde vrij besteedbare bedrag – bedoeld voor een koffietafel, bloemen, de uitvaartdienst, rouwadvertenties, enzovoort – stijgt met nog geen procent tot e 398; voor kinderen wordt dit bedrag e 120.
Yarden
Yarden, met een premieomzet van bijna e 33 mln en bijna één miljoen polissen in de boeken, kan een premiestijging voor het grootste deel van de portefeuille, vooral de oude AVVL-polissen, achterwege laten. De verzekerde bedragen worden met gelden van Yarden zelf verhoogd. Alleen de polissen die contractueel een vaste indexering van de verzekerde bedragen kennen, zoals de oude Nuva-polissen, zien de premie stijgen.
Bij Monuta (850.000 verzekeringen, e 48 mln premieomzet) worden de verzekerde bedragen geïndexeerd. De premie voor nieuwe verzekeringen wordt om die reden met 4% verhoogd, na een plus van 5% in de drie jaren daarvoor. Het vrij besteedbare bedrag voor de Uitgebreide Uitvaartverzekering komt op e 1.136 (1.092).
De laatste grote speler op de natura-uitvaartmarkt is Amev-Ardanta met een premieomzet van e 31 mln (350.000 polissen). De Fortis-dochter verhoogt de premie voor natura-uitvaartverzekeringen – ook die van de overgenomen portefeuille van Amersfoortse/UKV – per 1 januari met 2,0%. De waardeverhoging van het uitvaartpakket van Amev-Ardanta groeit hierdoor mee met de consumentenprijsindex van het CBS.

Reageer op dit artikel