nieuws

Stichting Gidi schrijft 21.000 tussenpersonen aan

Archief

De Stichting Implementatie Gidi heeft bureau D&O opdracht gegeven bijna 21.000 tussenpersonen uit het SER-register aan te schrijven. De eerste lading brieven is deze week de deur uit gegaan. NBVA- en NVA-leden worden door hun eigen organisatie aangeschreven.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door de Commissie Intermediaire Distributie van het Verbond van Verzekeraars. Tot voorzitter is benoemd Willem van Es, directielid Nationale-Nederlanden.
Doelstelling van de stichting is om namens de deelnemende verzekeraars te controleren of assurantiekantoren waarmee deze maatschappijen samenwerken, voldoen aan de normen zoals deze zijn vastgelegd in de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (Gidi).
Op grond van de Gidi zal elk kantoor dit jaar in het bezit moeten zijn van een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering, moet elk kantoor aangesloten zijn bij het Klachteninstituut Verzekeringen en dient elk kantoor te beschikken over een zogenaamde Advieswijzer.
Om nu te voorkomen dat elke assurantietussenpersoon door elke maatschappij waarmee men samenwerkt individueel wordt benaderd, heeft een aantal verzekeraars besloten samen te werken in de Stichting Implementatie Gidi. De kosten van de werkzaamheden worden gedragen door de aangesloten maatschappijen. Inmiddels hebben bijna vijftig maatschappijen, waaronder alle grote concerns, zich aangemeld bij de stichting.
Beetje laat
Van de verzekeraars die nog niet op de lijst vermeld staan, geeft een aantal aan, dat ze “een beetje laat zijn, maar zich wel aanmelden”. Dit geldt onder meer voor Royal Nederland, DBV, Conservatrix, Winterthur en Unigarant. Royal & SunAlliance zegt zich al enige tijd geleden te hebben aangemeld, “maar we staan waarschijnlijk nog niet op die lijst omdat we nog een vraag over de kosten hebben openstaan bij de stichting. Op 13 februari schijnen we daar uitsluitsel over te krijgen”.
Bij een aantal maatschappijen bestaat nog twijfel. Interpolis geeft aan “het nog in beraad te hebben”. Een nadere uitleg wordt niet verstrekt. Ook rechtsbijstandverzekeraar Arag heeft nog geen besluit genomen, maar zegt zich te kunnen vinden in de uitgangspunten van de Gidi.
Algemeen directeur Pieter Loyson van de Onderlinge ‘s-Gravenhage zegt dat zijn maatschappij de Gidi volledig onderschrijft, maar dat zij niet deelneemt in de stichting. “Wij gaan op eigen wijze invulling geven aan het Verbondsadvies inzake Gidi.” Voor Leidsche Verzekeringen, onderdeel van Bloemers Nassau Groep, geldt hetzelfde.
Inventarisatie
Bureau D&O in Hoevelaken is door de stichting aangezocht om onder meer de inventariserende werkzaamheden voor haar rekening te nemen. Afgelopen week is het bureau gestart met het aanschrijven van alle ingeschrevenen in het SER-register, met uitzondering van de leden van NBVA en NVA (bij elkaar zo’n 1.800). Deze organisaties voeren zelf de controle uit.
D&O geeft aan dat het een gigantische klus is om het SER-bestand te schonen. “Alle NBVA- en NVA-kantoren moeten er uit gefilterd worden. Dat heeft al wat voeten in de aarde. Vervolgens wordt iedereen, zij het in plukjes, aangeschreven. Tussenpersonen ontvangen een zeer uitgebreide brief. Als ingeschrevenen aangeven dat zij niet actief zijn als intermediair, ontvangen zij vervolgens geen post meer van ons. Doen zij wel zaken met in de stichting samenwerkende maatschappijen, dan moeten zij verklaren dat zij voldoen aan de Gidi-eisen.”
“De beroepsaansprakelijkheidsverzekering en de aansluiting bij het Klachteninstituut zullen daadwerkelijk gecontroleerd worden. De Advieswijzer is aanzienlijk lastiger om te controleren. We kunnen ze niet allemaal opvragen. Als we ze opvragen, kunnen we ze niet allemaal lezen en vervolgens kunnen we ook niet controleren of de Advieswijzer daadwerkelijk aan de klant toegestuurd of meegegeven wordt. We bewaren wel alle verklaringen. Mocht het ooit tot een klacht komen over een tussenpersoon, dan kunnen wij aan de hand van deze verklaringen controleren of zij voldeden aan de Gidi-eisen.”
Het blijft niet bij deze ene mailing. Als kantoren nog niet aan alle vereisten voldoen of niet reageren, volgt een nieuwe mailing. D&O verwacht pas tegen de zomer in beeld te hebben welke tussenpersonen voldoen aan de Gidi-eisen.
(Zie ook artikel over Gidi op pag. 11)

Reageer op dit artikel