nieuws

Steun Elkaar naar Monuta

Archief

De Limburgse natura-uitvaartverzekeraar Steun Elkaar heeft steun gezocht bij Monuta. De verzekeringsportefeuille van de onderlinge gaat per 1 januari 2004 over naar Apeldoorn.

De Onderlinge Begrafenis en Crematievereniging Steun Elkaar in Kerkrade kreeg in 1998 een vergunning voor de WTN (Wet Toezicht Natura Uitvaartverzekeringsbedrijf). De vereniging telt 7.000 leden, die op jaarbasis goed zijn voor een premieomzet van e 156.000.
Als reden voor de overdracht wordt opgegeven het ontbreken van bestuursopvolging. Financieel zou Steun Elkaar er gezond voor staan. Het laatste bekend cijfer dateert van ultimo 2001, toen de solvabiliteitsmarge nog 151% bedroeg. De winst bedroeg dat jaar e 45.000; de technische voorzieningen waren toen e 1,9 mln groot. Na de overdracht zullen alle (natura-)verplichtingen in stand blijven. Met Monuta is afgesproken dat de premie vijftien jaar lang niet meer zal stijgen dan het bestuur van Steun Elkaar eerder aan de leden heeft beloofd.
Via uitvaartverzorgingsbedrijf Lindeman was Monuta al betrokken bij de uitvaarten van Steun Elkaar. Monuta is met Crombach, Paffen en Universele sowieso ruim vertegenwoordigd in Limburg.

Reageer op dit artikel