nieuws

Sterpolis zet dit jaar in op direct ingaande lijfrente

Archief

De explosieve groei in lijfrentekoopsommen vorig jaar zal Sterpolis niet kunnen herhalen. De directie van de Arnhemse direct-writer verwacht dit jaar een substantiële afname van deze markt. Ter compensatie zet de Interpolis-dochter nu in op de markt voor direct ingaande lijfrentes.

Sterpolis incasseerde vorig jaar voor f 223,4 (114,4) mln aan lijfrentekoopsomposten, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2000. Het levenbedrijf dankte deze explosieve toename vooral aan het verkooplabel RoZeker dat goed was voor f 217 mln premie.
Het totaal aan levenpremies van Sterpolis steeg met ruim 86% naar f 237,9 (127,9) mln, waarvan voor eigen rekening f 232,1 (127,3) mln. Voor dit jaar zet de directie in op de groeimarkt voor direct ingaande lijfrentes waarin zij zegt “een steeds hoger marktaandeel te kunnen realiseren”.
Het technisch resultaat van het levenbedrijf verbeterde naar f 3,3 (-0,5) mln; de nettowinst kwam uit op f 0,6 (0,6) mln. RoZeker boekte een nettowinst van f 1,5 (-1,0) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van Sterpolis was opnieuw het meest winstgevend: f 4,7 (6,0) mln bij een stijging van het brutopremie-inkomen met 12% naar f 104,8 (93,2) mln. De premie eigen rekening beliep f 100,7 (89,0) mln.
Het leeuwendeel van de premies kwam voor rekening van de branche Motorrijtuigen: f 82,7 (73,4) mln, waarvan WA f 43,2 (38,1) mln en Casco f 39,5 (35,3) mln. Het brancheresultaat verslechterde tot f -1,6 (+2,1) mln, waarvan WA f -0,5 (+4,3) mln en casco f -1,1 (-2,2) mln.
Aan brandpremies ontving Sterpolis f 11,6 (10,2) mln; het technisch resultaat bedroeg f 3,4 (2,8) mln. De premies Overige Varia beliepen f 10,6 (9,6) mln, waarvan Aansprakelijkheid f 2,3 (2,0) mln,Rechtsbijstand f 5,7 (5,2) mln en Ongevallen en Ziekte f 2,6 (2,4) mln. Het totale technisch resultaat van de Overige-Variatekening bedroeg f 3,5 (2,7) mln.
De brutowinst van Sterpolis kwam uit op f 10,3 (14,7) mln, maar een herwaardering van aandelen drukte het resultaat tot f 6,8 (5,6) mln. Sterpolis 2000 1999 (in f mln) omzet 370 247 brutopremie 343 221 bedrijfskosten 42,4 37,2 nettowinst 6,8 5,6 Levenbedrijf brutopremie 238 128 w.v. koopsommen 223 114 technisch resultaat 3,3 -0,5 Schadebedrijf brutopremie 105 93 w.v. motorrijtuigen 83 73 brand 12 10 overige varia 11 10 technisch resultaat 5,3 7,6 w.v. motorrijtuigen -1,6 2,1 brand 3,4 2,8 overige varia 3,5 2,7 medewerkers 178 165

Reageer op dit artikel