nieuws

Sterpolis weer terug bij af

Archief

Bij Sterpolis daalde vorig jaar het brutopremie-inkomen in Leven van e 107,9 mln naar e 49,7 mln. De terugval is minder dramatisch dan het lijkt, want 2000 was wat dit betreft een hoogtepunt.

Het brutopremie-inkomen over 2001 spoort weer met dat van voorgaande jaren. In 1997 ging het namelijk om e 35,9 mln, in 1998 om e 37,9 mln en in 1999 om e 42,3 mln. Van het brutopremie-inkomen had e 6,6 (101,2) mln betrekking op koopsommen.
Het technisch resultaat in Leven daalde van e 1,5 mln naar e 0,5 mln. Het verzekerd kapitaal bedroeg e 573,3 (552,5) mln. Het schadebedrijf boekte vorig jaar e 52,5 (47,6) mln aan brutopremies. Het werd voornamelijk verkregen uit de sector motorrijtuigen. Het technisch resultaat steeg van e -1,4 mln naar e 0,1 mln.
De totale omzet van Sterpolis daalde vorig jaar van e 115,7 mln naar e 167,8 mln. Het totale resultaat voor belastingen kwam uit op e 4,5 (4,7) mln. Het netto resultaat bedroeg e 2,9 (3,1) mln.
Het eigen vermogen daalde van e 42,1 mln naar e 30,9 mln. De solvabiliteit bedroeg e 39,1 (50,3) mln, nodig was e 15,9 (14,6) mln. Sterpolis 2001 2000 in e mln omzet 115,7 167,8 brutopremie 102,2 155,5 nettowinst 2,9 3,1 levenbedrijf brutopremie 49,7 107,9 w.v.koopsommen 6,6 101,2 techn. resultaat 0,5 1,5 schadebedrijf brutopremie 52,5 47,6 w.v motorrijtuigen WA 22,0 19,6 motorrijtuigen casco 19,4 17,9 brand/zaakschade 5,9 5,2 overige varia 5,1 4,8
Merkenbeleid Interpolis
Interpolis wil nog maar twee merken: Interpolis voor verzekeringen en Commit voor de bedrijfszorg (arbo- en reïntegratiediensten). Met het oog hierop is op 1 juli de naam Hagelunie al verdwenen. Behalve de naam Sterpolis, staan ook de namen Relan en Beon op de nominatie te verdwijnen. Beide bedrijven omvatten arbo- en reïntegratiediensten en pensioenverzekeringen. Volgens Interpolis-woordvoerder Marco Simmers is het in weerwil van het ‘tweemerken-standpunt’ nog onduidelijk onder welke naam de pensioenverzekeraars verder zullen gaan. technisch resultaat 0,1 -1,4 w.v. motorrijtuigen WA -0,3 -3,1 motorrijtuiten casco-2,1 -1,1 brand/zaakschade 1,3 1,4 overige varia 1,3 1,4

Reageer op dit artikel