nieuws

Sterpolis gaat op in Interpolis

Archief

De naam van direct-writer Sterpolis zal binnenkort verdwijnen. Het moederbedrijf Interpolis wil namelijk uitsluitend nog verzekeren onder de naam Interpolis. “In 2003 zullen de call-centers van Sterpolis worden geïntegreerd in die van Interpolis”, zegt Jack Hommel, directeur Schade Particulieren van Interpolis.”

door Joost Steins Bisschop Nadat Sterpolis is omgedoopt, wil Interpolis de direct-writing-activiteiten vanuit de Sterpolis-vestiging in Arnhem nieuwe impulsen gaan geven. Bij Interpolis in Tilburg vinden op het gebied van direct-writing uitsluitend internet-activiteiten plaats. Volgens Interpolis is het niet de bedoeling dat deze activiteiten naar Arnhem verhuizen of andersom, maar wel dat de krachten worden gebundeld.
“We wachten op het advies van de Ondernemingsraad, de definitieve beslissing zal deze maand vallen”, zegt Jack Hommel, directeur van de marktorganisatie Schade Particulieren.
Hiermee bezit Interpolis straks een brede waaier van distributiekanalen. De Rabobank is en blijft belangrijk, aldus Hommel. “Tachtig procent van onze omzet komt binnen via de Rabobank kantoren: bij grotere Rabobank-filialen is er zelfs een aparte afdeling voor verzekeringen van Interpolis. De overige 20 % komt via tussenpersonen, bedrijven en directe kanalen. We streven naar een verdeling 70-30 over een periode van drie jaar, met name op basis van een langzaam groeiend werkgeverskanaal. Van belang hierbij is de samenwerking met de Meeùs Groep, zoals bekend een adviesorganisatie die met name actief is in het zuiden van Nederland. In absolute getallen is die 70% van de Rabobanken natuurlijk wel groter dan de 80% van nu.”
Op termijn zal de Alles-in-één-Polis voor individuele werknemers via de intranetten van de grote werkgevers kunnen worden afgesloten: via een zogenaamde collectiviteitscode kan een werknemer zich dan tegen gereduceerd tarief aanmelden.
Internet
Een ruim aantal benaderingsmogelijkheden voor de klant; dat is de gedachte van interpolis achter het brede spectrum van distributiekanalen. Vandaag bij de tussenpersoon, morgen via het internet, overmorgen via de werkgever; het moet allemaal, ook in combinatie, mogelijk zijn. We doen niet aan prijsdiscriminatie, zo stelt Hommel ons gerust. “Het zou ondoorzichtigheid scheppen en aanleiding geven tot ‘kanaaloorlogen’ waarmee we alleen onszelf schaden”, aldus Hommel.
Hij zet overigens de nodige vraagtekens bij een centrale ‘personal’ website voor alle financiën. “De huidige digitale drempelvrees zal met de komende generaties mogelijk verdwijnen, maar internet zal toch in hoge mate een informatiemedium blijven. Er is vanzelfsprekend ook gesproken met Money Planet, de scepsis overwon het indertijd van de all-finance-belofte en -verleiding.”
“Op dit moment is het voor ons niet interessant om eventueel samen met andere partners internet-activiteiten in breder verband te ontplooien. We bekijken de mogelijkheden, als zich iets interessants voordoet dan zullen we als Interpolis er bij zitten. We merken nu dat voor vergelijkingssites een totaalpakket als de Alles-in-één-Polis een relatief moeilijk product is. Misschien dat we op het terrein van overkoepelende portalen nog wel een rol kunnen spelen, er zijn op dat terrein zeker mogelijkheden.”
Interpolis heeft in de afgelopen jaren met veel internetpartijen gesproken: Ineas, Wellowell, MrFinch. Maar Hommel ging er altijd van uit dat het weinig zin heeft om een separate internetverzekeraar de wereld in te helpen. “Laat ze geïntegreerd in bestaande bedrijven opereren”, aldus Hommel. “Denk even aan Achmea en Scaramea.”
IT-paradox
Wereldwijd is er bij bedrijven sprake van de zogenaamde IT-paradox: ondanks grote investeringen in informatietechnologie neemt de gemiddelde productiviteit van de werknemers de afgelopen jaren stelselmatig af. Terugkijkend constateert Hommel dat dit bij Interpolis niet het geval is. “Als we de productiviteit meten aan de hand van het aantal schademeldingen of polissen per medewerker, dan is deze ten opzichte van 1994 verviervoudigd. De totale omzet per medewerker is in de afgelopen jaren weliswaar gedaald, maar dat heeft meer te maken met de verwerving van partners die de kennis hebben op terreinen waar we als Interpolis in toenemende mate een rol willen gaan spelen, zoals arbodiensten, preventie-, integratie- en administratieve bedrijven. Interpolis wil meer dan schade uitkeren. We moeten ook in staat zijn om preventief te werk te gaan en hiervoor expertise aan te bieden.”
Hommel geeft toe dat op het terrein van schademeldingen er met internet nog een grote productiviteitsverbetering te behalen valt. Van de 350.000 schademeldingen in 2001 werden er 7.000, dus 2%, volledig via het internet afgehandeld. “Dat mag meer worden”, vindt Hommel. “Voorlopig wordt gemikt op een jaarlijkse groei van 10%.”
Jack Hommel: “In 2003 worden de call-centers van Sterpolis geïntegreerd in die van Interpolis. Dat betekent dat we ook als direct-writer actief worden”.
Joost Steins Bisschop (joost@steinsbisschop.nl) is als zelfstandig consultant werkzaam.

Reageer op dit artikel