nieuws

Steeds meer collectieve ziekenfondsverzekerden

Archief

Steeds meer ziekenfondsverzekerden zijn collectief verzekerd. In drie jaar tijd steeg het percentage met 3,7 procentpunt.

Vorig jaar was 11,2% van de ziekenfondsverzekerden collectief verzekerd. In 2001 was dat 8,3% en in 2000 7,5%. Dit blijkt uit Zorgmonitor 2002, het jaarboek van Vektis, het statistiekbureau van de zorgverzekeraars. Vektis vermeldt het niet, maar vele verzekeraars gaan er van uit dat het aantal collectieve ziekenfondsverzekerden met het oog op het nieuwe basisstelsel fiks zal stijgen. De reden is dat zij daarmee meer grip krijgen op de toekomstige basisverzekerden. Het zal hierbij vooral gaan om gemengde (ziekenfonds en particulier) contracten.
Uit de Zorgmonitor blijkt ook, dat het aantal privaatrechtelijke ziektekostenverzekerden vorig jaar met 4,5% toenam tot 4,88 miljoen. De publiekrechtelijk verzekerden namen met 0,1% toe tot 0,78 miljoen en de ziekenfondspopulatie daalde met 1,2% naar 10,16 miljoen.
Zorgmonitor 2002 is vorige week verschenen. In AM nr. 16 (pag. 43) staat een voorpublicatie van premie-inkomens en resultaten in de diverse zorgverzekeringssectoren.

Reageer op dit artikel