nieuws

Standaard(pakket)polis 8,5% duurder

Archief

De premie voor de standaard(pakket)polis gaat volgend jaar met 8,5% omhoog. Dit staat in de Zorgnota 2003 die hoort bij de begroting van VWS.

Volgens de Zorgnota gaan volwassen verzekerden tot 65 jaar volgend jaar voor de standaardpolis een jaarpremie betalen van e 1.416,48 (nu e 1.305,60). De standaardpakketpolis (65+ en 65-) en de standaardpolis voor 65-plus gaat e 1.770,72 (nu e 1.632) kosten.
De MOOZ-bijdrage zal stijgen van e 81,60 naar e 96 (tot 20 jaar e 48 en 65+ e 76,80). De bijdrage voor de pooling gaat omhoog van e 234,24 naar e 320,64 (onder de 20 jaar e 160,32).
De AWBZ-premie stijgt met 1,8% naar 12,05%. De AWBZ wordt volgend jaar omgevormd van een aanbodgestuurde voorziening naar een vraaggestuurde voorziening. Verzekerden kunnen kiezen uit zorg in natura of voor een persoonsgebonden budget (pgb). Met het oog hierop wordt de zorg vanaf begin 2003 omschreven in zeven functies: huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende/adviserende begeleiding, en (hiervoor geldt voorlopig geen pgb) behandeling en verblijf. De pgb-regeling wordt vereenvoudigd. Per begin 2003 wordt het ‘fiscale inkomensbegrip’ ingevoerd om de hoogte vast te stellen van de eigen bijdrage bij verblijf in een AWBZ-instelling.
De rijksbijdrage aan ziekenfondsen wordt fors verlaagd zodat zorgverzekeraars (die geen reserves willen aanspreken) verplicht zijn de nominale ziekenfondspremie op te trekken. De rekenpremie (het bedrag dat de verzekeraar met de algemene ziekenfondskas moet verrekenen, ongeacht wat hij zijn verzekerde in rekening brengt) wordt drastisch verhoogd: van e 155,40 per jaar naar e 257,37 per jaar. De verhoging is een opstap naar een geheel nominale premie in 2005.
De ziekenfondspremie voor 65- stijgt voor werkgevers van 6,25% naar 6,75% en blijft voor werknemers 1,70%. Voor niet-werknemers wordt het dus 8,45% (nu 7,95%). Ook de premie voor 65-plussers gaat omhoog.
Stelsel
Uit de Beleidsagenda van VWS blijkt dat het kabinet vasthoudt aan 2005 voor het invoeren van een verplicht standaardpakket voor iedereen. De premie wordt nominaal. Om de solidariteit te garanderen geldt een verbod op premiedifferentiatie naar gezondheid of leeftijd en komt er tevens een systeem van risicoverevening. Huishoudens met een laag inkomen worden gecompenseerd. Om negatieve inkomenseffecten te voorkomen, wordt een pakket fiscale maatregelen genomen (waaronder afschaffing van de OZB en verhoging algemene heffingskorting).

Reageer op dit artikel