nieuws

Stad Rotterdam heeft een nieuwe woonlasten-aov

Archief

Ter vervanging van de Lasten-AOV heeft Stad Rotterdam de AOV voor Woonlasten geïntroduceerd. Hierbij kan worden gekozen voor ‘passende arbeid’ of voor het volgen van de WAO of WAZ.

De AOV voor Woonlasten geeft geheel of gedeeltelijk dekking voor de woonlasten bij arbeidsongeschiktheid. De polis kan als los product worden gesloten. Hierbij kan worden gekozen voor een premievariant of een koopsomvariant. De aov kan ook als koopsompolis deel uitmaken van een hypotheek van Stad Rotterdam en is dan geïntegreerd in het Hypotheek Analyse Programma. De koopsom kan worden gefinancierd uit eigen middelen of kan worden meegefinancierd met de hypotheek. In tegenstelling tot de Lasten-AOV waarmee ook zaken als alimentatie konden worden gedekt, biedt de nieuwe aov uitsluitend dekking voor woonlasten.
Wat betreft het arbeidsongeschiktheidscriterium kan worden gekozen uit maatschappijbeoordeling op basis van het criterium ‘passende arbeid’ of voor het volgen, zonder beperkingen, van het criterium dat geldt voor WAO of WAZ.
Verder kan worden gekozen voor twee uitkeringsmogelijkheden. Ten eerste voor een uitkering vanaf een arbeidsongeschiktheidspercentage van 80%. Ten tweede voor een uitkeringstabel in drie stappen: bij een arbeidsongeschiktheid tot 45% geen uitkering, bij 45%-80% een uitkering van 50% en bij meer dan 80% een uitkering van 100%.
De dekking is inclusief een overlijdensdekking, een financiële bijdrage bij reïntegratie en een dekking voor verhaalsrechtsbijstand. Er zijn vijf beroepsklassen. Volgens Stad Rotterdam is de premie concurrerend.

Reageer op dit artikel