nieuws

Staatsen en Witteveen in pensioencommissie

Archief

Jos Staatsen en Dirk Witteveen zijn twee van drie leden van een commissie die moet gaan bepalen welke nevenactiviteiten pensioenfondsen, al dan niet in dochterondernemingen, wel en niet mogen verrichten.

De commissie ‘conglomeraatvorming pensioenfondsen’ moet nog dit jaar gaan bepalen welke criteria er in de Pensioenwet moeten worden opgenomen met het oog op de vraag welke nevenactiviteiten (zoals verzekeren) pensioenfondsen wel en niet mogen verrichten. Uitgangspunt is dat pensioenfondsen zich moeten concentreren op hun kerntaken: het beheren en beleggen van pensioengelden en het uitkeren van pensioenen.
De ministerraad heeft Jos Staatsen benoemd tot voorzitter van de commissie. Staatsen, bestuursvoorzitter van adviesbureau Boer & Croon, was onder meer tijdelijk directievoorzitter van pensioenfonds ABP en in 2000 acht maanden lang voorzitter van het Verbond van Verzekeraars. De andere twee commissieleden zijn Steven Schuit en de voorzitter van de Pensioen- en Verzekeringskamer, Dirk Witteveen. Schuit is een in het ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaat en partner bij kantoor Allen & Overy.

Reageer op dit artikel