nieuws

Staat garant voor tijdelijke tentoonstellingen musea

Archief

De Nederlandse Staat heeft de Subsidieregeling Indemniteit Bruiklenen voor musea vernieuwd. De overheid vindt de verzekeringslasten voor musea te hoog en wil het zo makkelijker maken om grote tentoonstellingen te organiseren.

“Nederlandse musea ondervinden te veel belemmeringen door de hoogte van de verzekeringskosten”, zo verklaart het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Vooral voor tijdelijke tentoonstellingen met geleend werk zouden de kosten hoog oplopen.
Om de mogelijkheden tot het organiseren van dergelijke tentoonstellingen te verruimen, en om langdurige bruiklenen mogelijk te maken, stelt de staat zich per 1 januari garant voor minimaal 10% van de waarde van de te verzekeren voorwerpen. Internationale en nationale uitwisseling en mobiliteit van museumcollecties moeten daarmee worden bevorderd. “Wij streven naar een situatie waarbij de door overheden gefinancierde musea in de EU-lidstaten elkaar zo min mogelijk verzekeringskosten in rekening brengen bij het onderlinge verkeer van collecties.”
Voorheen stond de Staat bij tijdelijke tentoonstellingen garant voor maximaal 5% van de verzekerde waarde.

Reageer op dit artikel