nieuws

Staat garant voor exportkrediet Irak

Archief

De Nederlandse Staat biedt bedrijven een exportkredietverzekering voor Irak.

Voor de dekking van betalingsgaranties is e 25 mln per halfjaar uitgetrokken. Kredietverzekeraar NCM Gerling heeft als uitvoerder van de exportkredietfaciliteit toestemming gekregen om een raamovereenkomst te tekenen met de Trade Bank of Iraq en de Coalition Provisonal Authority.
Met de exportkredietverzekering wil de Staat Nederlandse bedrijven meer betrekken bij de wederopbouw van Irak.

Reageer op dit artikel