nieuws

St. Paul trekt zich na zes jaar terug uit ons land

Archief

Het Amerikaanse concern St. Paul, vooral actief in aansprakelijkheids- en brandverzekeringen, gaat zijn vestiging in Nederland opheffen. Wereldwijd tegenvallende resultaten in de medische aansprakelijkheidsverzekering en onvoldoende schaalgrootte alhier vormen de belangrijkste motieven.

St. Paul sluit overigens tien van de dertien vestigingen buiten Amerika. De vestiging in ons land werd eind 1995 vanaf nul opgestart. Het bedrijf zetelt in het tal van verzekeringsbedrijven herbergende gebouw Ringpark aan de Nachtwachtlaan in Amsterdam. In het zojuist verstreken boekjaar 2001 was de Nederlandse St. Paul goed voor een premie-inkomen van circa e 29 mln.
Voor directeur Edwin Meyer en zijn dertig medewerkers kwam de aankondiging van de opheffing van de Nederlandse vestiging als een verrassing. Het was evenwel geen donderslag bij heldere hemel, omdat de in oktober jl. aangetreden nieuwe concerntopman, Jay Fishman, al bij zijn aantreden vraagtekens had gezet bij de omvang van tal van vestigingen.
Meyer zegt desgevraagd: “In afwijking van andere Amerikaanse verzekeraars hebben wij als lokale vestiging geen rol in het servicen van internationale klanten.”
Opschorten
Medio december werden de Nederlandse relaties als volgt geïnformeerd: “Ofschoon de afgekondigde maatregelen nog in detail dienen te worden uitgewerkt, zal de ondertekening van in Nederland nieuw aangeboden risico’s vanaf heden worden opgeschort. Voor wat betreft de reeds uitgebrachte voorstellen, zowel ten aanzien van bestaande als nieuwe zaken, zal St. Paul de reeds gedane voorstellen honoreren tot aan de eerstkomende premie- dan wel contractsvervaldatum”.
Meyer zal zich inzetten voor een goede serviceverlening aan de klanten in de nu ingetreden afbouwfase. Voor zichzelf hoopt hij in het komende voorjaar zicht te hebben op een nieuwe functie. “Ik ben meer een bouwer dan een afbouwer”, verklaart hij desgevraagd. “Ik vind het echt teleurstellend dat we verdwijnen. Wij voelden ons een onderdeel van de markt.”
Edwin Meyer: “Wij voelden ons een onderdeel van de markt.”.

Reageer op dit artikel