nieuws

SRK werpt zich op als coördinator Wilnis

Archief

SRK wil ook voor niet-aangesloten rechtsbijstandverzekeraars de rechtsbijstand coördineren voor verzekerden in Wilnis. DAS en Arag hebben zich er over verbaasd dat SRK met dit idee aan de weg heeft getimmerd.

SRK Rechtsbijstand – die voor zestien verzekeraars de rechtsbijstand uitvoert – wil ook niet-aangesloten verzekeraars gaan helpen bij het verlenen van hulp. Het aanbod betreft rechtsbijstandverzekerden die zijn gedupeerd door de dijkdoorbraak in Wilnis. De organisatie heeft hierover een persbericht de wereld in gestuurd. Daarin staat onder meer dat SRK “heeft besloten in dit geval geen beroep te doen op de polisuitsluiting ‘natuurramp'”.
In een toelichting op het persbericht zegt Alexander van Voorst Vader, algemeen directeur van SRK: “We hebben de grotere rechtsbijstandverzekeraars benaderd en hebben afgesproken binnenkort met hen aan de tafel te gaan zitten. Het gaat op dit moment om Arag, DAS, Interpolis en Achmea.”
Van Voorst Vader motiveert zijn initiatief als volgt: “Het was SRK al gelijk duidelijk dat de afwikkeling van deze schade zeer complex gaat worden. Wij hebben dan ook direct met de belangrijkste rechtsbijstandverzekeraars contact opgenomen om tot coördinatie te komen. Nee, het initiatief komt niet van de afdeling rechtsbijstand van het Verbond.” Het verhalen van de schade (of pogingen daartoe) zal volgens Van Voorst Vader heel wat voeten in de aarde hebben. “Op vrijwel alle particuliere verzekeringen is ‘dijkdoorbraak’ uitgesloten. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken heeft laten doorschemeren dat een deel van de schade kan worden vergoed onder de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen (WTS) en dijkgraaf De Bondt sluit niet uit dat gedupeerden via het hoogheemraadschap een vergoeding ontvangen. Over de mate waarin de benadeelden schadeloos zullen worden gesteld, bestaat op dit moment nog geen enkele zekerheid. We moeten dus met diverse instanties in de slag. Uit het oogpunt van efficiency is het niet handig als alle verzekeraars met deze instanties overleggen. SRK is daar bovendien goed voor toegerust. Wij hebben eigen advocaten en kunnen dus zelf gaan procederen.”
DAS en Arag verbaasd
Arag en DAS zeggen desgevraagd dat zij de verzekerde slachtoffers in Wilnis in elk geval rechtsbijstand verlenen. “Van een eventuele uitsluiting is absoluut geen sprake, want de dijkdoorbraak is geen ‘natuurramp’ maar een ‘ongeval'”, zeggen zij.
Beide verzekeraars spreken er verder hun verbazing over uit dat SRK over eventuele coördinatie een persbericht de wereld in heeft gestuurd. Een afspraak om aan de tafel te gaan zitten is er volgens hen nog niet. “Het is een regel dat bij een calamiteit op schaderegelingsniveau onderling contact is in verband met mogelijke coördinatie. Het is echter nog geheel de vraag of het aantal gedupeerde rechtsbijstandverzekerden in Wilnis dermate groot is, dat van een calamiteit kan worden gesproken.” Arag zegt uit Wilnis nog geen schademelding te hebben binnengekregen.
Verder lijkt het de verzekeraars logisch, dat als er sprake zou zijn van coördinatie, dat deze zou komen te liggen bij de rechtsbijstanduitvoerder waar de meeste schademeldingen zijn binnengekomen. “En daar weten we dus op dit moment nog niets over”, zegt Arag.
DAS en Arag vragen zich af waarom SRK een persbericht de wereld in stuurde. “Zelfs als er sprake zou zijn van coördinatie, dan zouden de verzekerden daar niets van merken, Zij moeten hun schade immers gewoon bij hun verzekeraar melden.” DAS zegt dat SRK afgelopen vrijdag met het coördinatieplan “de radio heeft gehaald”. De verzekeraar typeert de actie van SRK als “tamelijk misplaatst”.

Reageer op dit artikel