nieuws

Speciale EB-registratie in het register van SAR

Archief

De EB-commissie van de NVA werkt aan een speciaal register in de SAR voor employee-benefitsadviseurs. Het register moet onder meer gepaard gaan met een speciale opleiding.

“Om de wolligheid rond de advisering van employee-benefits weg te halen is certificatie vereist”, zegt Kees Boer, voorzitter van de EB-commissie van de NVA. “Daarom willen we dat er in de SAR, de Stichting Assurantie Registratie van de NVA en de NBVA, een speciaal register voor EB-bemiddelaars komt. Analoog aan het toekomstige SAR-pensioenregister moeten er toelatingseisen en een opleiding komen, en moet er worden gezorgd voor permanente educatie.”
De EB-commissie komt in september bijeen om de plannen nader uit te werken. “We moeten competenties vaststellen en daarbij zijn nog heel wat hobbels te nemen”, zegt Boer. “We zijn er bijvoorbeeld nog niet uit wie zich moeten kunnen inschrijven, want ook in de hoek human-resource wordt geadviseerd op EB gebied. Het is dus de vraag of het register zich moet beperken tot assurantie-adviseurs.”
Ook moet er een opleiding komen. “De opleiding van Nibe-SVV volstaat niet, want dat is een basisopleiding voor medewerkers van assurantiekantoren. De nieuwe opleiding moet inzicht geven in adviezen aan de werkgever omtrent het Pemba-eigen-risico en adviezen in de breedste zin over ziekteverzuim. Er zijn andere opleidingen, zoals die van het Huibers Instituut en van de Zwitserleven-Academie en wellicht zullen we onze nieuwe modulaire opleiding mede op basis daarvan samenstellen.” Ook moet de beroepsaansprakelijkheid worden geregeld. “Die zal namelijk niet gedekt kunnen worden op de huidige beroepsaansprakelijkheidspolis.”
De EB-commissie streeft er naar begin volgend jaar te kunnen starten. “Omdat de opleiding modulair wordt opgebouwd zullen we hopelijk in staat zijn de eerste module begin van het jaar klaar te hebben. Zo niet, dan wordt dat in het voorjaar.”

Reageer op dit artikel