nieuws

Spaarverdriet

Archief

Een toenemend aantal tussenpersonen schaart zich in het koor van kritische consumenten die zich ernstig gedupeerd voelen door de onverwacht negatieve uitkomsten van allerlei beleggingsplannen. Allemaal producten die ‘op zeker’ een aanzienlijk beter rendement zouden sorteren dan banksparen. Ook in kringen van het intermediair voelt men zich belazerd. Voormalig assurantiebemiddelaar Jan Bennenbroek vertolkt hieronder de gevoelens die meer tussenpersonen bij ons hebben geuit.

Veel spaarlustige Nederlanders ontvingen in de afgelopen weken het fiscaal overzicht inzake de waardeopgave van de lopende spaar/beleggingsovereenkomsten die, met alle goede voornemens in het verleden, ooit zijn gesloten. Met goede voornemens zeker bij de spaarder en naar ik toen mocht veronderstellen, ook bij de spaarkasbeheerders, verzekeraars en banken.
Hoewel ik niet meer beschik over het promotiemateriaal van destijds, kan ik mij toch nog enkele termen in herinnering brengen die de geesten, voor zover nog niet geheel rijp om tot aankoop over te gaan, dat laatste duwtje moesten geven om tot de opmaak van een spaarovereenkomst te geraken. “Onze maatschappij beschikt over de meest bekwame beleggingsdeskundigen, waardoor een optimaal rendement van uw inleg zal worden gerealiseerd.” Hoewel kennis achteraf een andere is als die vooraf beschikbaar was (had moeten zijn), blijft de gevleugelde term van destijds: “beleggingsdeskundige”, bij mij een gevoel van onbehagen geven, om maar niet te spreken van mogelijk bedrog.
Natuurlijk zullen beheerders in koor roepen: “Toen het een paar jaar geleden wel goed ging en er wel behoorlijke rendementen werden behaald, hoorde je niemand klagen”. Natuurlijk werd er toen niet geklaagd. Er is echter ook in al die jaren geen reden tot jubel geweest, want de in het vooruitzicht gestelde rendementen zijn bij de meeste fondsen nimmer behaald.
De verklaringen waarom de waarden in het afgelopen twee jaar soms 40% en meer zijn verdampt zijn legio en regelmatig worden er nog nieuwe aan het rijtje toegevoegd. Toch blijft mij de prangende vraag bezig houden hoe goed die beleggingsdeskundigen dan wel waren en mogelijk nog zijn?
Een stel apen
Tot nu toe kan ik slechts vaststellen dat enkel in een stijgende markt redelijke rendementen werden behaald. Maar daarmee is de kwaliteit van de beleggingsdeskundige niet aangetoond. Immers is uit proeven die enkele jaren geleden zijn gehouden (in een stijgende markt), kwam naar voren dat een willekeurig geselecteerd stel apen soms een beter resultaat had behaald door hen met regelmaat een aantal fondsen te laten selecteren. In mijn beleving komt kwaliteit pas bovendrijven op het moment dat het wat moeilijker wordt in de betreffende discipline, ongeacht welke dat ook mag zijn.
Dat het met een beursontwikkeling als in de laatste twee jaren moeilijk was om zaken te doen, daarover zijn vriend en vijand het eens. Maar om in één of twee jaar 40% of meer verlies te incasseren, daarvoor hoef je geen deskundige te zijn. Dat zou ook die apen wel gelukt zijn.
Ik zou dan ook aan alle spaar- en beleggingsinstellingen het volgende advies willen geven: bent u op zoek naar beleggingsdeskundigen, ga dan eens te raden bij de directeur van Artis of andere gelijksoortige instellingen. Wellicht hebben die nog wat deskundigheid ik de kooi zitten die met een lager salaris ook best tevreden is. Dan blijft er alleen om die reden al een wat beter rendement voor de spaarder beschikbaar.
Jan Bennenbroek,
gepensioneerd tussenpersoon
PS: Mijn pensioenvoorziening is, gelukkig maar, niet toevertrouwd aan beleggingsdeskundigen.

Reageer op dit artikel