nieuws

Spaarclubs brengen Aegon weinig financieel plezier

Archief

De intermediairbedrijven SpaarAdvies en Elan hebben in 2002 zware verliezen geleden. Aandeelhouder Aegon neemt maatregelen en voegt de kantoren in Nieuwegein samen met andere directe verkoopkanalen als Axent en Spaarbeleg. Elan is al zo goed als ontmanteld.

Het hoofdkantoor van Elan in Leeuwarden is vorige maand gesloten. De buitendienst is drastisch geslonken: volgens Aegon zijn er op dit moment nog twaalf verkopers actief, die zich alleen bezig houden met hypotheken. De administratie vindt plaats bij SpaarAdvies in Amersfoort.
Nog geen jaar geleden telde Elan 135 medewerkers, waarvan zestig buitendienstadviseurs. Cijfers over 2003 wil Aegon niet geven. “Het ging niet zo goed”, is alles wat woordvoerder Ronald Kooren kwijt wil.
Uit de jongste jaarcijfers, die over 2002, bleek dat Elan goed was voor provisieomzet van e 4,3 (3,8) mln. De kosten stegen minder hard dan de omzet, maar daarmee kon een hernieuwd verliesjaar niet worden afgewend. Het jaarresultaat was e -2,6 mln, na eerdere verliesjaren van e 2,3 mln (in 2001) en e 5,6 mln (in 2000). Het eigen vermogen is geslonken tot e 0,2 mln, ondanks aanzienlijke kapitaalinjecties van eigenaar Aegon van e 4,5 mln in het jaar 2000 en e 6,8 mln in 2001.
SpaarAdvies
SpaarAdvies (240 medewerkers) heeft in 2002 – het jaar waarover de jaarstukken vorige week zijn ingediend bij de Kamer van Koophandel – een megaverlies geleden van e -5,7 mln. Een jaar eerder was nog een kleine winst behaald van e 0,3 mln, maar het jaar 2000 was ook al zwaar verliesgevend geweest. De provisieomzet bleef in 2002 nog wel op peil: e 16,6 (17,4) mln, waarmee het in Amersfoort zetelende bedrijf in grootte het veertiende intermediairbedrijf van ons land is.
Het eigen vermogen bleef ondanks het enorme verlies positief, omdat aandeelhouder Aegon e 4 mln extra kapitaal in de onderneming heeft geïnvesteerd. De agioreserve stijgt daarmee van e 26,3 mln naar e 30,3 mln.
Volgens Aegon heeft SpaarAdvies zich vorig jaar krachtig hersteld. “Er is een kleine winst behaald, iets meer dan e 1 mln.” Het personeelsbestand is op peil gebleven. Volgens plan wordt de hoofdvestiging van SpaarAdvies verplaatst naar Nieuwegein. Kooren: “Wanneer dat gebeurt, is nog onbekend. Net zo min is bekend welke labels er overblijven. Zo kan Elan nog tien jaar blijven bestaan, maar ook over drie weken worden geschrapt. We weten het nog niet”.
Aftersales Zorg
De jaarrekening van SpaarAdvies herbergt een nieuwe voorziening: ‘Aftersales Zorg’. “Deze voorziening is getroffen voor de geschatte kosten die zijn gemoeid met de nazorg voor verzekeringen die reeds zijn gesloten en waarvoor de afsluitprovisie reeds is ontvangen”, zo luidt de verklaring. De voorziening staat op de balans voor e 0,6 mln.
Een andere voorziening, die voor royementen, staat op e 4,9 mln. In het verslagjaar is daaruit voor e 4,6 (9,2) mln aan onttrokken wegens afkoop.

Reageer op dit artikel