nieuws

Spaar Select wil uniforme bepaling risicoprofielen

Archief

Spaar Select-topman Jan-Willem van Dijk pleit ervoor een uniform model in te voeren aan de hand waarvan de risicoprofielen worden bepaald van klanten die een beleggingsproduct willen sluiten. Nu hanteert elke maatschappij een eigen methode. “Dat is niet werkbaar.”

Van Dijk wil meer eenheid brengen in de verschillende puntensystemen die maatschappijen hanteren om het risicoprofiel van een klant te bepalen. Door een aantal vragen te beantwoorden, kan een klant inzicht krijgen in de ‘risicoklasse’ waarin hij zich bevindt. Op grond daarvan kan worden bepaald of een beleggingsproduct bij de klant past. De profielen variëren van zeer defensief tot zeer offensief beleggen. Het maken van een risicoprofiel wordt mogelijk verplicht gesteld voor tussenpersonen. Voor beleggingsinstellingen geldt die verplichting al.
“Elke maatschappij baseert haar risicoprofielen op de eigen producten”, aldus Van Dijk. “Dat is niet werkbaar. Bij effectenleaseproducten van Aegon ga je het risicoprofiel bepalen, nadat voor een bepaald product is gekozen. Het kan zijn dat je voor dat product te weinig punten scoort en dan moet je een ander product sluiten. Maar wij verkopen maar één effectenleaseproduct van Aegon. Dan moeten wij weer van voren af aan beginnen. Daarom moet het risicoprofiel van de klant altijd worden vastgesteld, voordat je een product aanbiedt.”
Verder is vooraf niet duidelijk welke risicoprofielen moeten worden ingevuld. “Het is ongeloofwaardig richting de klant en tijdrovend. Voor elk product moet je weer dezelfde oefening doen. Ik vind dat er uniforme risicoprofielen en vragenlijstjes moeten komen, die voor alle maatschappijen acceptabel zijn. De producten moeten dan in één raster gehangen worden, waarbij de wensen van de klant worden uitgezet tegen het risicoprofiel. Dan hoef je maar één keer een risicoprofiel te bepalen.”
Reactief
Van Dijk vindt dat het ontwikkelen van een uniforme methode om tot een risicoprofiel te komen, eigenlijk op een hoger niveau moet worden geregeld. “De Autoriteit-FM is reactief. Die grijpt pas in als het mis gaat. Wij zoeken zelf regelmatig contact, maar we horen nooit iets. Verder werken de maatschappijen op geen enkele manier samen. Wij proberen nu die maatschappijen warm te maken voor het hanteren van één vragenlijstje.”
Ook het intermediair onderscheidt zich niet door het tonen van initiatief, vindt Van Dijk. “Wij lopen als eerste tegen dit soort dingen aan en proberen constructief met dingen te komen. Met een terughoudende Autoriteit-FM kom je er niet. Maar ik denk dat veel tussenpersonen nog bezig zijn met de Gidi. Risicoprofielen en bijsluiters zijn voor hen nog de ver-van-mijn-bed-show.”
Spaar Select heeft zelf risicoprofielen opgesteld en producten in een matrix ondergebracht . Deze zijn voorgelegd aan een aantal maatschappijen. “Spaarbeleg heeft eigen profielbepalingen en die zijn al in systemen vastgelegd. Daarover wordt helemaal niet overlegd. Je wordt voor een voldongen feit gesteld. Het vreemde is dat we met moederbedrijf Aegon wel goed in gesprek zijn.”
Doodskoppen
Van Dijk vindt dat maatregelen als het uniformeren van risicoprofielen helpen het negatieve imago van effectenlease te verbeteren. “Alleen die mensen die voldoende punten scoren, kunnen het gewenste product sluiten.” Recente berichten in de media van klanten die veel geld verloren door verlies op effectenleaseproducten, hebben geen betrekking op hoe Spaar Select nu werkt, aldus Van Dijk. “Onze productpresentaties voldoen overal aan. We laten sinds kort ook in onze presentaties zien wat er gebeurt bij een worst-case-scenario van 6% koersdaling per jaar en bij een rendement van 0%. We tekenen bijna de doodskoppen erbij. Bijna al onze producten hebben nu een garantie op de hoofdsom. Bepaalde producten die wij adviseren, kunnen alleen gesloten worden door klanten met een zeer offensief risicoprofiel. We hebben alles afgedekt. Ik zou niet weten wat we nog meer kunnen doen.”
De garantie die is ingebouwd in een aantal producten, dateert van de laatste maanden. “We zijn nu zo ongeveer het meest christelijke jongetje van de klas”, aldus Van Dijk. “De verhalen die je in de vakpers leest, zijn van klanten die circa anderhalf à twee jaar geleden in de hausse van de markt zijn ingestapt en die nu geconfronteerd worden met teleurgestelde verwachtingen. Er komen incidenten uit het verleden boven, maar ik durf nu te stellen dat er eigenlijk niets meer mis kan gaan. Wij willen gewoon goed advies geven en lange-termijnrelaties opbouwen met onze klanten. Waarom zou ik me anders druk maken om die risicoprofielen?”
Groeiplannen
Spaar Select (32 vestigingen in Nederland) heeft de plannen, in tegenstelling tot wat eerder in AM stond, niet bijgesteld. Jan-Willem van Dijk: “Wij hebben onze groeiplannen niet losgelaten. We streven nog steeds naar tachtig kantoren over acht jaar, maar op korte termijn – de komende maanden – zullen er geen nieuwe vestigingen worden geopend. De langetermijndoelstelling blijft echter staan”. Van Dijk wil geen cijfers noemen over 2001. “Je doet het toch nooit goed. Als we flinke winst hebben gedraaid, zegt iedereen: ‘Kijk, die jongens hun zakken eens vullen’. Als we verlies lijden, is de reactie: ‘Zie je wel dat het niet werkt’. Dus ik noem liever geen cijfers.”
Met Ronald Hilgersom, voorzitter van de vereniging Consument & Geldzaken, heeft Van Dijk een gesprek gehad naar aanleiding van de uitspraken van Hilgersom in het verenigingsblad Geldzaken. Daarin beschuldigde hij Spaar Select van colportagepraktijken. Hilgersom heeft zijn uitspraken inmiddels teruggenomen: “Ik heb inderdaad zonder toepassing van hoor en wederhoor en te eenzijdig over Spaar Select en Bank Labouchere geschreven”, schrijft hij in zijn column in het jongste nummer van Geldzaken. .
Jan-Willem van Dijk: “We zijn nu zo ongeveer het meest christelijke jongetje van de klas”.

Reageer op dit artikel