nieuws

Solvabiliteitsstress

Archief

De natura-uitvaartverzekeraars Dela (2,3 miljoen verzekerden) en Yarden (0,8 miljoen verzekerden) gaan volgend jaar hun premies fors verhogen om aan hun verzekeringsverplichtingen te kunnen blijven voldoen

Voor Yarden is deze premieverhoging de eerste in ruim 22 jaar. In al die jaren kon de maatschappij premiemaatregelen ontlopen dankzij hoge beleggingsopbrengsten. Hoewel de jaarlijks stijgende uitvaartkosten mede van invloed zijn, is de beursrecessie de grootste boosdoener. Uit het deze maand verschijnende AM Jaarboek blijkt dat de onder toezicht staande natura-uitvaartverzekeraars vorig jaar al grote klappen hebben moeten incasseren: de 46 maatschappijen zagen hun reserves inzakken van zes naar twee keer het wettelijk minimum. De sluipende beurskrach eist ook zijn tol – zij het in mindere mate – bij overige verzekeraars die onder toezicht staan van de Pensioen- en Verzekeringskamer. De solvabiliteit van deze 350 schade- en levensverzekeraars werd met enige miljarden euro’s afgeroomd, maar bleef desondanks twee respectievelijk drie maal meer dan het vereiste minimumniveau, zo blijkt in het AM Jaarboek 2002/2003. Weliswaar zijn premieverhogingen, zoals bij de grootste pensioenfondsen in ons land, nog niet aan de orde, maar toch hebben ook de verzekeraars als gevolg van tegenvallende beleggingsresultaten fors aan financiële sterkte moeten inboeten. Nadrukkelijk werd dit zichtbaar bij de Zwitserse concerns Zurich, Swiss Life en Winterthur, maar ook concerns van eigen bodem, Aegon en Fortis, bleven niet gevrijwaard van de gevolgen van de koersval. Fortis bereikte eerder dit jaar zijn eigen bodemsolvabiliteit en Aegon zag een e 2,1 mld agiostorting in rook opgaan door valuta- en beleggingsverliezen. Deze ontwikkelingen maken één ding duidelijk: solvabiliteit wordt steeds meer dé toetssteen waarop verzekeraars zullen worden afgerekend. Met het oog daarop heeft de Europese Commissie onlangs nog een onderzoek laten uitvoeren naar de noodzaak van een strenger solvabiliteitsregime op basis van uniforme waarderingsgrondslagen. Doel is te komen tot een consistente aanpak binnen Europa. Vooruitlopend daarop zouden verzekeraars in ons land – naar het voorbeeld van Duitse verzekeraars – gebruik kunnen maken van ‘stresstests’. Daarmee kan in een vroeg stadium worden bepaald of hun solvabiliteit toereikend is bij een koersval tot 35% in één jaar. Zo kunnen verzekeraars voorkomen dat de Pensioen- en Verzekeringskamer soortgelijke draconische maatregelen moet nemen zoals bij de pensioenfondsen. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel