nieuws

Sociaal plan voor De Goudse

Archief

De directie en ondernemingsraad van De Goudse praten samen met vakorganisaties over een algemeen sociaal plan, zonder dat concrete reorganisatieplannen aan de orde zijn.

Het plan moet bedrijfsbreed gaan gelden en kan afhankelijk van bepaalde reorganisaties of veranderingsprocessen worden aangepast. Het lijdt volgens de vakbonden geen twijfel dat reorganisaties zich zullen aandienen. “Op enig moment zullen veranderingsprocessen worden ingezet, daarop moeten u en wij voorbereid zijn”, zo heeft vakbond De Unie de werknemers laten weten via het intranet van De Goudse. De leiding van de maatschappij onderstreept dat er op dit moment geen plannen zijn.
Inzet van het overleg is het sociaal plan op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling van De Goudse. Verder willen de vakbonden een overlegprotocol met de werkgever afspreken. Aanleidingen zijn het verloop van de integratie tussen De Goudse en Tiel Utrecht en de afbouw van de loondienstorganisatie. Die processen leidden tot de nodige ontevredenheid bij de vakbonden. Volgens Goudse-directielid Aris Neven betrof dat de snelheid van het proces. “Inhoudelijk waren we het best eens. We willen echter dat het traject in de toekomst sneller verloopt, mocht het nog eens tot een reorganisatie komen.”

Reageer op dit artikel