nieuws

SNS Reaal wil eveneens pensioenbijdrage werknemer

Archief

SNS Reaal wil in de eigen concern-cao afspraken opnemen voor een eigen bijdrage van werknemers aan de pensioenregeling. Net als de werkgevers die onderhandelen over de algemene verzekerings-cao sturen zij aan op een werknemerspremie van 5% van de pensioengrondslag.

Vooralsnog willen de vakbonden hier niet over praten, waardoor de onderhandelingen na drie gespreksronden nog altijd muurvast zitten. Door de discussies over de pensioenregeling is er van een loonbod nog altijd geen sprake. Duidelijk is wel dat SNS Reaal de loonkosten wil verlagen.
Naast invoering van een eigen pensioenbijdrage voor de 5.400 werknemers wil SNS Reaal meer ingrepen doen in de pensioenvoorziening. Zo moet de eindloonregeling volgens de bankverzekeraar worden ingeruild voor een middelloonregeling en moet de pensioenleeftijd worden ongetrokken van 62 jaar naar 65 jaar. Wel zou dan het opbouwpercentage worden verhoogd van 1,75% naar 2% en de franchise worden verlaagd tot e 12.250 (14.412). Ten slotte wil SNS Reaal het prepensioen niet eerder in laten gaan dan bij 63 jaar (was 62 jaar) en moeten werknemers – op basis van een beschikbaar premiestelsel – voortaan 75% van de prepensioenpremie zelf betalen.
De gezamenlijke vakbonden zeggen dat de voorstellen van de werkgever “veel te ver gaan”. Met name invoering van een eigen pensioenbijdrage, het verhogen van de pensioenleeftijd tot 65 jaar en het wijzigen van de prepensioenregeling kan kunnen niet op enige bijval rekenen.

Reageer op dit artikel