nieuws

SNS Reaal richt zich na integratie op verkoop

Archief

SNS Reaal Groep wil dit jaar de in 2001 ingezette integratie van het bank- en het verzekeringsbedrijf voltooien. Met de daardoor te verkrijgen synergie moeten vervolgens de marktaandelen voor de kernproducten van de groep – hypotheken, vermogensproducten en verzekeringen – sterk worden vergroot. Het verzekeringsbedrijf is het meest gezonde onderdeel van de groep: het wist als enige een winstgroei (15,4%) te boeken.

De bankverzekeraar had vorig jaar naast reorganisaties en verkoop van activiteiten te maken met een uitdunning van de raad van bestuur. Bij de presentatie van de jaarcijfers gaven bestuursleden Cor van den Bos en Rien Hinssen te kennen dat een uitbreiding er op korte termijn niet inzit. “We zijn wel op zoek, maar willen niets overhaasten”, aldus Hinssen. In de raad van bestuur is nog plaats voor een voorzitter en een financiële man.
Met de verhuizing van de raad van bestuur, de hoofddirecties van SNS en Hooge Huys en de productontwikkelingsafdelingen naar Utrecht moet dit jaar voldoende synergie ontstaan om de verkoopkracht te versterken. Daartoe worden drie ‘competence centers’ ingericht op het gebied van hypotheken, vermogensvorming en verzekeren. Voor alle verkoopkanalen zullen centraal producten worden ontwikkeld. De resultaten van deze integratie moeten binnen drie jaar zichtbaar worden in de vorm van gestegen marktaandelen.
Verzekeringen
De verzekeringsbedrijven van SNS Reaal Groep (Hooge Huys, Reaal en Proteq) hebben vorig jaar een nettowinst geboekt van e 90 (78) mln, een stijging van 15,4%. Die stijging komt voor rekening van het levenbedrijf; in Schade daalde de winst vanwege de gedeeltelijke verkoop van de ziektewetportefeuille.
De premieomzet steeg met 5,7% tot e 1.490 (1.410) mln dankzij het levenbedrijf, dat de premie-inkomsten met 10,2% wist te verhogen tot e 1.231 (1.117) mln. De groei betreft voornamelijk de koopsompremies, die met 21,5% toenamen tot e 614,8 (506,0) mln. Hierin is wel een koopsom van e 36 mln voor het pensioenfonds van SNS opgenomen. De periodieke premies groeiden met 0,8% tot e 616 (611,1) mln.
De brutopremie Schade daalde met 11,6% tot e 259 (293) mln. De branche Motorrijtuigen levert het grootste aandeel met een brutopremie-inkomen van e 111 (109) mln, gevolgd door Brand met e 83 (80) mln en Ziekte en ongevallen met e 27 (20) mln. Het technische schaderesultaat zakte naar e 4 (15) mln. In Motorrijtuigen daalde het resultaat verder tot e -7 (-6) mln; Brand steeg licht tot e 6 (5) mln en Ziekte en Ongevallen daalde naar e 3 (12) mln.
Concerncijfers
Het verzekeringsbedrijf is het enige onderdeel dat een verhoging van de nettowinst wist te realiseren. Het bankbedrijf zag de winst dalen naar e 93 (104) mln en SNS Reaal Invest kende een winstdaling van 13,3% tot e 26 (30) mln, vooral door de verkoop van twee deelnemingen. De totale nettowinst van het concern daalde met 7,8% naar e 165 (179) mln. Voornaamste oorzaken waren lagere provisies bij het bankbedrijf en extra pensioenlasten, doordat de pensioengerechtigde leeftijd is verlaagd van 65 naar 62 jaar. “Verder hebben we nog een aantal voorzieningen getroffen zonder structureel karakter. Als we die laten meewegen, kom je uit op een aardig resultaat”, aldus Hinssen.
Het aantal klanten dat bij SNS Bank via internet bankiert, belegt of spaart, is stevig toegenomen. Waren dat er eind 2000 nog 50.000, vorig jaar kwam het totaal op 175.000. “Daarvan doen 125.000 klanten ook opdrachten via internet. Daar zitten nog wel dubbeltellingen in”, aldus Hinssen. Ruim tachtigduizend klanten hebben een internetspaarrekening, goed voor e 1,2 mld aan spaartegoed. Het totale spaartegoed steeg met 15,8% naar e 8,7 mld.
Samen met KPN gaat SNS de komende maanden onder haar klanten het mobiel bankieren introduceren onder de naam ‘e-mode’. Verder kampt de bank met de verordening dat per 1 juli de tarieven voor binnen- en buitenlandse betalingen gelijk moeten worden getrokken. “Is die verordening wel de juiste manier om het betalingsverkeer Europees te regelen?” vraagt Hinssen zich af. Mogelijk gaat SNS voor pinnen in Nederland kosten in rekening brengen, zoals dat nu al geldt voor het gebruik van pinautomaten in het buitenland.
Hypotheken
De hypotheekportefeuille groeide met 8,0% tot e 24,7 (22,9) mld. De bruto hypotheekproductie van SNS Bank (inclusief BLG Hypotheken, CVB Bank en ASN Bank) bedroeg e 3,9 miljard. Hooge Huys sloot voor e 678 mln aan hypotheken. Het marktaandeel liep terug naar 7,2%. Dat is in de eerste maanden van dit jaar vergroot tot 7,5%, aldus Hinssen. “We hebben vorig jaar 38.000 hypotheken gesloten. Dat stemt ons tevreden, ook al is de groei minder dan in 2000.” Het streven is om uit te komen op een marktaandeel van 10%.
De portefeuille consumptieve kredieten is vorig jaar bij SNS Bank flink ingekrompen tot e 514 (590) mln, terwijl bij PrimeLine (onderdeel SNS Reaal Invest) sprake was van een toename met 15,4%: e 562 (487) mln. PrimeLine biedt in samenwerking met een aantal retailorganisaties (onder meer Kijkshop) kredietfaciliteiten via een eigen creditcard. Hiervoor wordt ook samenwerking gezocht in internationaal verband. SNS Reaal Verzekeringen 2001 2000 omzet 1.883 1.938 w.v. brutopremie 1.490 1.410 nettowinst 90 78 Levenbedrijf brutopremie 1.231 1.117 w.v. koopsommen 614,8 506,0 periodiek 616,0 611,1 technisch resultaat 130 129 Schadebedrijf brutopremie 259 293 w.v. motorrijtuigen 111 109 brand 83 80 ziekte en ongevallen 30 73 overige varia 35 31 technisch resultaat 4 15 medewerkers 5.962 5.932 (bedragen in e mln)
Bestuurslid Rien Hinssen: “Voorlopig geen uitbreiding in de raad van bestuur”.

Reageer op dit artikel