nieuws

SNS Reaal boekt forse stijging in levenpremies

Archief

Het verzekeringsbedrijf van SNS Reaal heeft in het eerste halfjaar 13% meer premie geboekt, vooral door een stijging van 18,6% in de brutopremie-omzet van het levenbedrijf. De nettowinst daalde met 24,4% tot e 34 (45) mln.

De brutopremie-inkomsten uit levensverzekeringen bedroegen in de eerste zes maanden e 554 (467) mln. Die stijging werd vooral veroorzaakt door meer koopsommen en collectieve pensioencontracten. Het schadebedrijf had te maken met een teruggang in de premieomzet: deze daalde met 5,6% tot e 134 (142) mln. Als belangrijkste oorzaak daarvoor voert SNS Reaal de afbouw van de grootzakelijke verzekeringsportefeuille aan. De totale lasten in het verzekeringsbedrijf daalden door een stringent kostenbeleid met 5,9%. Per saldo groeiden de brutopremies tot e 688 (609) mln.
Het brutoresultaat daalde met 21,2% tot e 52 (66) mln. “De pijn zit bij de sterk teruggelopen beleggingsopbrengsten. Vanuit verzekeringstechnisch oogpunt hebben we bepaald geen slecht jaar achter de rug. Zie de premiegroei en de kostenbeheersing, die zelfs tot een absolute kostendaling heeft geleid”, aldus bestuurslid Cor van den Bos.
Hypotheken
De hypotheekportefeuille van het bankbedrijf groeide met 13,3% ten opzichte van de eerste zes maanden van 2001 en bedraagt nu e 26,8 (23,7) mld. Wel werd de post ‘waardeveranderingen van vorderingen’ fors verhoogd tot e 33 (5) mln. Deze extra voorziening is getroffen om problemen in de mkb-kredietportefeuille en problemen met het betalen van hypotheken op te kunnen vangen. Volgens bestuurslid Rien Hinssen is in de betaling van hypotheken voor het eerst in lange tijd weer een toename van de achterstanden zichtbaar. De beheerde spaargelden namen onder impuls van SNS Internetsparen met 19,4% toe tot e 9,5 (8,0) mld.

Reageer op dit artikel