nieuws

‘SNS met gehandicapten en ouderen juist op goede weg’

Archief

In AM 3 ging Bert Both in de rubriek Communicatie in op de nieuwe campagne van SNS Bank. Reden voor Jan Willem Dreteler, directeur Communicatie SNS Bank, om de volgende brief te schrijven. “Graag wil ik kort reageren op het artikel van Bert Both in AssurantieMagazine nummer 3 onder de kop ‘SNS Bank lijkt kleurendoof’. Niet om voor eigen parochie te prediken en dus puntsgewijs te reageren op het communicatief inhoudelijke van hetgeen hij zegt. Mijn simpele advies aan Bert is: als hij een slechte ervaring met ons heeft opgedaan, meld deze, dan kunnen wij er wat mee.

SNS Bank overstijgend is echter hetgeen hij stelt met betrekking tot ouderen en gehandicapten. En daar wil ik wel op reageren. Immers ook in dit opzicht slaat Bert de plank mis door te stigmatiseren. Er bestaat niet zoiets als “de oudere”. En al helemaal niet “de oudere die niets meer kan” en als “bijzonder geval” behandeld moet worden. Onze gesprekken met ouderenorganisaties hebben ons dat meerdere malen bevestigd. In onze dienstverlening houden wij rekening met mensen die om welke reden dan ook bepaalde zaken niet meer kunnen; ongeacht leeftijd.
Dat kunnen dus ook jonge mensen zijn, bijvoorbeeld jonge gehandicapten. Maar ook hier is het uitgangspunt dat gehandicapt zijn als normaal dient te worden beschouwd. Er zijn in ons land honderdduizenden mensen met een handicap. Onze dienstverlening dient daar op aangepast te zijn. Niet bij uitzondering maar als regel. In concreto betekent dat normale toegankelijkheid/bruikbaarheid (en dus ook bijvoorbeeld leesbaarheid) van onze site, onze geldautomaat, onze brochures en andere uitingen. Wij maken ons daar liever hard voor dan dat wij gehandicapten (en ouderen) als uitzonderingsgroep gaan beschouwen voor wie bankzaken doen alleen weggelegd is op kantoor gedurende openingstijden. En ook hier hebben wij de bevestiging van de CG-Raad, de koepelorganisatie voor chronisch zieken en gehandicapten, en de organisatie voor visueel gehandicapten FSBB, dat dat de weg is die ook zij graag bewandeld zien. SNS Bank is in dat opzicht op weg. Nog niet perfect maar in ieder geval niet stigmatiserend en met traditionele, te gemakkelijke, oplossingsrichtingen bezig. Zo kan het ook!”
Jan Willem Dreteler, Directeur Communicatie SNS Bank.

Reageer op dit artikel