nieuws

SNS Bank breekt met Wagner & Partners

Archief

SNS Bank heeft haar relatie met de Rotterdamse financiële dienstverlener Wagner & Partners verbroken, nadat uit eigen onderzoek bleek dat Wagner & Partners dubieus geadviseerd zou hebben over hypotheekconstructies.

SNS Bank is met gedupeerde klanten van Wagner & Partners om de tafel gaan zitten en heeft financiële handreikingen gedaan. SNS Bank voorzag een schade van ruim e 3 mln euro. De kosten hiervan wilde de bank verhalen op Wagner & Partners, door de provisies over vorig jaar en dit jaar, samen ongeveer e 1 mln, te verrekenen met de te verwachten schade.
In het door Wagner & Partners aangespannen kort geding heeft de rechter SNS Bank gesommeerd de provisies alsnog uit te betalen. SNS Bank vindt het jammer dat de rechtbank tot deze uitspraak is gekomen. “Het gaat voorbij aan de dieperliggende problematiek. Maar aan de andere kant is het ook te complex voor een kort geding”, aldus SNS-woordvoerder Jan-Willem Dreteler.
De verbroken relatie van de SNS Bank heeft geen invloed op het aandelenbelang van 20% dat zuster Reaal Verzekeringen heeft in Wagner & Parners. “Daar gaan wij bedrijfseconomisch mee om”, aldus Reaal Verzekeringen in een reactie.
Wagner & Partners betreurt de verbroken relatie met SNS Bank. “Wij wilden met onze klanten, want dat zijn het, om de tafel gaan zitten om tot een oplossing te komen, maar dat wilde SNS Bank niet. Zij wilden zelf om de tafel met deze klanten. Dat daar vervolgens schadeclaims betaald zijn, ligt dus op het bordje van SNS Bank en kan niet verrekend worden met de nog te betalen provisie”, aldus woordvoerder Martin van Putten van Wagner & Partners. Dreteler laat desgevraagd weten dat de termijn van een hoger beroep nog niet verstreken is. “Onze juristen kijken nu naar de zaak.”
De Sociaal-Economische Raad (SER) is nog bezig met het onderzoek naar de handel en wandel van Wagner & Partners. Dat onderzoek is geïnitieerd door Frans Faas, directeur van de Stichting Gedupeerden Overwaardeconstructies W&P. “We zijn bezig met het doorwerken van de laatste dossiers. Onze bevindingen zullen binnen een paar weken aan Wagner & Partners voorgelegd worden”, aldus de SER.
Het onderzoek door de Fiod-ECD, ook geïnitieerd door Faas, beschouwt Wagner & Partners min of meer als een aflopende zaak. “Wij hebben pro-actief onze stukken overlegd aan de Fiod en vervolgens niets meer vernomen.”
Vertrek
Per 1 oktober is directievoorzitter Han van Wijk vertrokken bij Wagner & Partners. Dat hij een zinkend schip zou verlaten, ontkent hij ten stelligste. “In tegendeel, het bedrijf heeft drastische strategiewijzingen ondergaan, waaraan ik mijn bijdrage heb geleverd. Nu dat nagenoeg is afgerond, wil ik een nieuwe uitdaging aangaan”, zegt Van Wijk. De taken van Van Wijk worden overgenomen door aandeelhouder Heinz Wagner.
Van Wijk is gestart met een eigen internetmarketingbureau: linqline. Het nieuwe bedrijf richt zich op de financiële dienstverlening en zal zich onder meer profileren als lead-generator op bijvoorbeeld hypotheekgebied. Binnen Wagner & Partners heeft Van Wijk een groot aandeel gehad in het opzetten van een afsprakenfabriek voor hypotheken. “Dat ga ik nu voor eigen rekening en risico doen”, aldus Van Wijk. Daarnaast worden bedrijven ondersteund die hun eigen internetactiviteiten willen vormgeven.
Hypotheken
Bij de hypotheekketen van Wagner & Partners is Robert Schaap als manager in dienst getreden. Wagner & Partners heeft op hypotheekgebied nieuwe plannen, maar wil daar nog niet veel over kwijt wil. Het zou gaan om de aansluiting bij een inkooporganisatie op hypotheekgebied of plannen om zelf zo’n organisatie op te richten.

Reageer op dit artikel