nieuws

Sneller verhaal bij autoschades

Archief

De afdelingscommissie Motorrijtuigen van het Verbond van Verzekeraars gaat samen met ABZ onder de naam Clearinghuis Regres een systeem bouwen, waarmee fors bespaard moet gaan worden op de administratieve afhandeling van regreszaken. Het systeem wordt naar verwachting medio volgend jaar in gebruik genomen. In eerste instantie nemen er negen verzekeraars aan deel.

Het Clearinghuis Regres richt zich op alle gevallen van verhaalszaken tussen casco- en WAM-verzekeraars waarbij de Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling (OVS) als uitgangspunt dient. Deze overeenkomst heeft als doel de afwikkeling van eenvoudige regreszaken efficiënter te laten verlopen. Meer dan de helft van alle verhaalszaken worden volgens de OVS afgehandeld.
In gevallen waarvoor het clearinghuis kan worden ingeschakeld, verstrekt de regresnemende partij volgens een vaste procedure een beperkte hoeveelheid standaardinformatie aan het clearinghuis. Dat stuurt de informatie vervolgens door naar de juiste partij en bewaakt of de aangesloten partijen tijdig en volgens de procedure reageren. “Per regreszaak levert dit forse besparingen op doordat minder correspondentie, telefoonverkeer en raadpleging van dossiers nodig is”, aldus het Verbond.
ABZ zal het systeem gaan bouwen en exploiteren. In eerste instantie worden de maatschappijen aangesloten die deel uitmaken van de commissie Motorrijtuigen: Achmea, Aegon, Delta Lloyd, Hooge Huys, Interpolis, Nationale-Nederlanden, Royal, Univé en de ASR-verzekeraars. Aansluiting is mogelijk via een XML-interface of via internet. De aangesloten partijen betalen voor hun deelname per polis een bedrag. Om de toetredingsdrempel laag te houden, is het streven om ook aan kleinere partijen een aantrekkelijk tarief aan te bieden. Verzekeraars die zich willen aansluiten, kunnen zich voor de geplande startdatum van 1 juli aanmelden.
Stichting
Het clearinghuis is ondergebracht in de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (EPS). Voorzitter Jan Jonker (Delta Lloyd): “Deze stichting is neergezet voor nieuwe initiatieven met betrekking tot het stroomlijnen van processen. Voorlopig is het clearinghuis het enige initiatief dat bij de stichting EPS is ondergebracht”. Hoeveel tijd en geld de verzekeraars door de automatisering van het verhaalsproces winnen, kan Jonker moeilijk inschatten. “Dat verschilt per maatschappij. We zetten in op het verwerken van 200.000 eenvoudige verhaalszaken per jaar.” De meer ingewikkelde gevallen zullen ook in de toekomst niet geautomatiseerd kunnen worden verwerkt, denkt Jonker. “Als er geen overeenstemming is over de aansprakelijkheid, is toch altijd overleg nodig tussen de betrokken partijen.”
Verzekerden zullen weinig merken van de grotere efficiëntie die het automatiseren van de gegevensstroom oplevert. “De verzekerde staat hier buiten; het gaat om de achterkant van het proces. De afhandeling van ingewikkelde letselschadedossiers kunnen we hiermee niet versnellen.”
De start van het clearinghuis zal voor het personeel bij de aangesloten verzekeraars volgens Jonker weinig consequenties hebben: “Natuurlijk zijn er gevolgen voor de workload. Maar dat zal er niet toe leiden dat tientallen mensen hun baan kwijtraken”.

Reageer op dit artikel