nieuws

Slechter resultaat bij IZA

Archief

IZA, de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraar die rond de jaarwisseling gaat fuseren met VGZ, had vorig jaar een negatief resultaat van e 17,3 mln. In 2001 was er een negatief resultaat van e 7,5 mln.

IZA, die in 2002 het 50-jarig bestaan vierde, had in dat jaar 605.857 (524.978) verzekerden. Het ging om 457.479 (379.131) actieven en 148.378 (145.847) postactieven. De IZA-verzekerden krijgen op hun 65e geen standaardpakketpolis, maar blijven bij IZA verzekerd. Van het totale aantal verzekerden waren er 301.551 (293.225) ambtenaren en 48.015 medewerkers van academische ziekenhuizen en hun (vrijwillige) meeverzekerden. In oktober 2002 kreeg IZA er zo’n 75.000 verzekerden bij doordat de medewerkers van academische ziekenhuizen op grond van een cao-regeling moesten overstappen van de particuliere markt naar IZA. De ziekenhuismedewerkers hebben een speciale polis, de IZA/AZ.
De ziekenhuismedewerkers betaalden een procentuele premie van 1,98% van het loon, hun werkgevers betaalden 2,77%. Tezamen met de nominale premie was dit voldoende om de kosten te dekken. Voor de overige IZA-verzekerden was de premie 7,19% waarvan 4,70% voor werkgevers en 2,49% voor werknemers.
Bedrijvenpakket
IZA biedt gemeenten als experiment het Bedrijfs Zorg Product (BZP), een verzekeringspakket voor zaken als bedrijfsmaatschappelijk werk, psychologische hulp en bedrijfsfysiotherapie. IZA vergoedt de kosten en regelt ook het betreffende zorgaanbod. Vorig jaar steeg het aantal gemeenten met een BZP van 11 naar 25. Het experiment is goed verlopen en is begin 2003 omgezet in een structurele dienstverlening.
Minimum garantie
IZA had in 2002 een premie-inkomen van e 791,9 (698,6) mln. Dit inkomen was opgebouwd uit onder meer e 662,8 (579,4) mln aan procentuele premies van werkgevers en werknemers, e 82,3 (74,5) mln aan nominale premies van werknemers en e 0,7 (0,3) mln aan inkomen van het Bedrijfs Zorg Product. Aan schade werd e 779,1 (684,3) mln uitgekeerd. De uitvoeringskosten bedroegen e 36,8 (28,7) mln. Het nettoresultaat kwam uit op e -17,3 (-7,5) mln. De portefeuille ziekenhuismedewerkers droeg hieraan positief bij met e 3,4 mln.
Het nettoresultaat verslechterde door kostenstijgingen in de gezondheidszorg. “De uitgaven waren e 21,7 mln hoger dan was begroot. Hiervan was e 8,2 mln het gevolg van de toename van het aantal verzekerden.”
Verder speelde het beursklimaat IZA parten. “Er was een negatief grotendeels ongerealiseerd koersresultaat van bijna e 11 mln.”
Het eigen vermogen van IZA daalde van e151,5 mln naar e 135,7 mln. “Hierdoor komt het vermogen onder het door het bestuur vastgestelde minimum van 20% van de uitgaven, doch nog ruim boven de 10% die als minimum garantievermogen in ‘de Regeling’ staat vermeld. Voor 2003 zijn de premies zodanig bijgesteld dat het minimumniveau weer kan worden gehaald.” Opmerkingen:

Reageer op dit artikel