nieuws

Sivi van start met e 5 mln in kas

Archief

Het Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche (Sivi) is deze week daadwerkelijk opgericht. Vooralsnog zonder ontheffing van de mededingingsautoriteit NMa. Per 1 juli wordt Hubert Voskuijl, nu directeur Schade en ICT van Generali, directeur van het instituut.

Het e-Businessplatform, opgericht in het najaar van 2000, houdt met de komst van het Sivi (www.sivi.org) op te bestaan. Vijf van de zes initiatiefnemende verzekeraars in het e-Businessplatform (Nationale-Nederlanden, Delta Lloyd, Aegon, Fortis ASR en Avéro Achmea) alsmede de NVA en NBVA nemen plaats in het stichtingsbestuur. Op den duur zal het bestuur uit vijf leden bestaan. De voorzitter en vice-voorzitter worden respectievelijk Niek Hoek (Delta Lloyd) en Niels Mourits (NVA). Beiden vervulden dezelfde functie in het e-Businessplatform.
Voskuijl zal twee dagen per week nodig hebben voor zijn nieuwe functie. “Ik zou het rustiger aan gaan doen, maar toen werd ik voor deze baan benaderd en heb ik toch maar ‘ja’ gezegd.”
De nieuwe directeur is goed te spreken over het slagen van het ketenintegratieprogramma zoals het nu op de rails is gezet. “Ik ben optimistisch over het welslagen. De concurrentie speelt daar een belangrijke rol in. Zonder ketenintegratie ga je het namelijk niet redden. Dit jaar moet dan ook een doorbraak worden. Daar waar tussenpersonen nu nog aangeven dat zij 60% tot 70% van tijd bezig zijn met administratieve processen, wordt dat met ketenintegratie nog maar 30%”, zegt Voskuijl. Hij benadrukt dat de verzekeraars zelf verantwoordelijk zijn voor het wel of niet ontsluiten van hun backoffices. “Wij hebben het nu geregeld tot en met de extranetten van de verzekeraars. Daarachter moeten de verzekeraars het zelf regelen.” Volgens hem bestaan er achter de deuren bij verzekeraars grote verschillen en zullen ze op dit punt flink concurreren. “Tussenpersonen zullen op termijn alleen nog zaken willen doen met verzekeraars die alles geautomatiseerd kunnen verwerken. Omgekeerd geldt dat natuurlijk ook. Verzekeraars die hun zaakjes op orde hebben, willen straks alleen nog samenwerken met tussenpersonen die óók hun zaakjes op orde hebben.”
Voor NVA-directeur Niels Mourits is er geen reden om deelname aan ketenintegratie verplicht te stellen voor de leden. “Wij geven alleen de voordelen aan. Anva zal de standaarden zo snel mogelijk inbouwen. De markt moet verder zijn werk doen. Uiteraard zullen we de tussenpersonen maximaal ondersteunen.”
Kosten
Er is door het e-Businessplatform tot nu toe e 2,2 mln geïnvesteerd. “We kunnen nog e 5 mln uitgeven en er is ook nog geld beschikbaar om nieuwe initiatieven te financieren”, vertelt Hoek.
De investeringskosten worden gedragen door de verzekeraars. Aan de exploitatiekosten gaat het intermediair meebetalen. “Tussenpersonen die aansluiten bij het Sivi, gaan naar bedrijfsgrootte meebetalen.
Tussenpersonen met minder dan vijf werknemers betalen e 85 per jaar; kantoren met vijf tot vijftig werknemers betalen e 230 per jaar en kantoren met meer dan vijftig werknemers dragen e 1.250 per jaar bij aan de kosten. “Op de begroting zal jaarlijks een bedrag van ongeveer e 1,5 mln staan”, vertelt Hoek.
Banen
Hoek windt er geen doekjes om: “Ketenintegratie gaat banen kosten, maar ook creëren”. “Het simpele werk zal verdwijnen. De gegevensinvoer bij verzekeraars zal drastisch afnemen. Er zal met minder mensen meer werk verricht worden”. Volgens hem zal ook de rol van de traditionele acceptant veranderen. “Bij de simpele risicoproducten, zal de acceptatie door ketenintegratie vaak geautomatiseerd verlopen.” Hoek verwacht niet dat het kennisniveau bij verzekeraars door ketenintegratie achteruit zal gaan. “Er zal een hoog specialisme gevraagd worden voor die risico’s die niet door het systeem geaccepteerd worden.”
Toekomst
Dit jaar zal het Sivi vooral druk zijn met de marktbewerking. “Zo zijn we aanwezig geweest op het NVA-congres. In mei zal een congres georganiseerd worden over ketenintegratie. We zijn aanwezig op regiobijeenkomsten van de standsorganisaties”, aldus Voskuijl.
Sivi wordt verantwoordelijk voor het certificeren van partijen die standaarden in hun geautomatiseerde systeem hebben ingebouwd. De huidige standaarden worden verder ontwikkeld en er zullen activiteiten ontwikkeld worden op het terrein van schadebehandeling, rekening-courant en incasso.
Het proces van nieuwe aanvragen, mutaties en offertes moet goed op de rails komen. “De fietsverzekering zal dit jaar nog niet rond komen. We starten met motor, inboedel, opstal en avp”, aldus Voskuijl. Daarna volgen dit jaar nog eenvoudige levensvezekeringen. “Volgend jaar gaan we aan de slag met schadebehandeling. Het tempo zal alleen nog maar hoger komen te liggen.”
Ondanks dat het tempo omhoog gaat, ziet Voskuijl vooral op het gebied van mutaties nog problemen bij verzekeraars. “Daar moeten nog wel wat stappen genomen worden. Maar mutaties zullen volledig deel gaan uitmaken van dit proces, en op termijn ook prolongaties.”
Een belangrijk deel van de werkzaamheden van het instituut zullen door Branche Initiatieven (ABZ) uitgevoerd worden. Het instituut is gevestigd in het pand van ABZ in Zeist.
Voskuijl: “Dit jaar wordt de doorbraak voor ketenintegratie”.

Reageer op dit artikel