nieuws

Site voor discussie over zorgstelsel

Archief

Er is sinds kort een website voor informatie en discussie over het toekomstige zorg(verzekerings)stelsel: www.zorgaanzet.nl.

De nieuwe website is in het leven geroepen door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie wil hiermee de discussie over de stelselwijziging stimuleren. Uitgangspunt is de nota ‘Vraag aan bod’ van minister Borst. Betrokkenen kunnen op de site hun visie laten plaatsen en op die visies kan per e-mail worden gereageerd. Ook stelt VWS zelf punten ter discussie. De informatie is gerubriceerd in: Nieuws, Opinie, Het Gesprek en Achtergrond. Er kan worden geselecteerd op de vier volgende invalshoeken: verzekerden, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en overheid.
Onder anderen het Verbond van Verzekeraars heeft zijn standpunt op de site gepubliceerd. Het Verbond refereert aan zijn rapport ‘Kiezen voor een verantwoordelijke zorg’ waarin het SER-plan voor stelselwijziging wordt verkozen boven het ‘Plan-Borst’. Verder zijn op de site meningen te vinden van onder andere Zorgverzekeraars Nederland, FNV en VNO-NCW.

Reageer op dit artikel