nieuws

Site Onderlinge Bossen staat nog in kinderschoenen

Archief

De site van Onderlinge Bossen Verzekering (OBV) kost geld en vergt inspanning van medewerkers, terwijl het niks zal opleveren. Al het aanwezige publiciteitsmateriaal is gescand en op de site geplaatst. Vroeger kon dat nog, maar nu zou er meer interactiviteit moeten zijn. Internet is geen probeersel meer, maar een volwassen medium.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
“Mijn bos is mijn brood”; het is een van de kreten die over je scherm tickert, mits je Explorer gebruikt. De steeds dunner wordende populatie van Netscape aanhangers moeten maar geen bos als brood hebben. Ze hebben een zware dobber aan de site.
Midden op de welkomstpagina staan drie natuurfoto’s waarvan één een brandend bos toont. Tevens groot in beeld de tekst: ‘OBV, specialist in bossenverzekering’.
Geen nieuws
Naast de foto’s zijn drie rubrieken vastgepind. ‘Nieuwsbulletin’: een lege pagina met de mededelingen dat er geen persberichten en mededelingen zijn. Ook de kale ‘Agenda’ van de ‘Algemene Ledenvergadering’ zal tot weinig discussie leiden. ‘Aanvraag offerte’ geeft een uitgebreid en gespecificeerd invulformulier (gaat het om grove den of naaldhout?) met daarbij de mogelijkheid om aan te geven of persoonlijk contact wel of niet gewenst is.
‘Schade Melding’ geeft de keuze om stormschade en/of brandschade te melden. We kunnen een uitgebreid formulier invullen en moeten daarnaast ‘de kaart’ (?) per post versturen met een tekening van de schade.
De menubalk geeft toegang tot meer rubrieken. Onder ‘Home’ kunnen we kiezen uit ‘Contact’, ‘Profiel’ of ‘Hyperlinks’. Via de verwijzing ‘Contact’ kunnen we een e-mail sturen naar ‘Arcadis’. Die naam zagen we al in vette letters in het e-mailadres dat bovenaan de homepage prijkt. Bij ‘Profiel’ lezen we daarover: “De verzekerden van de Onderlinge Bossen Verzekering vormen samen een fonds tegen schade aan hun bosbezit zonder onderling aansprakelijk te zijn. Verzekerden beslissen zelf … De directie van OBV wordt gevoerd door Arcadis Heidemij Advies”. Vandaar die naam.
De rubriek ‘Hyperlinks’ geeft een aantal voor de bosliefhebber handige verwijzingen.
‘Nieuws’ presenteert eerst het lege nieuwsbulletin. Vervolgens een lijst met veelgestelde vragen, die zien we niet vaak meer. In het ‘Jaarbericht’ is het jaarverslag integraal opgenomen. Grote lappen tekst dus Adobe had hier een goede dienst kunnen doen. En hier niet alleen. Er is niets mis met het streven naar volledigheid van informatie. Saaie en statische tekstblokken als ‘Statuten en Reglementen’ lenen zich hier uitstekend voor, maar een beetje zorg voor de opmaak zou dan ook geen kwaad kunnen.
Teleurstellend
Opvallend overzichtelijk is dan opeens de ‘Premietabel’. Die is snel te begrijpen: Hoe jonger de boom, hoe duurder de premie voor een stormverzekering. Daarentegen wordt de premie voor een brandverzekering duurder naarmate de jaren van de boom vorderen. Maar nu willen we weten wat dat betekent voor onze honderd hectare naaldbomen. De tabel geeft geen uitsluitsel.
De volgende rubriek ‘Verzekering op Maat’ stelt ook teleur. We vinden hier een toelichting over de verzekering van het bos voor eigenaren, producenten en gemeenten. De wijze waarop dat gedaan is, is zeer algemeen en opvallend vaak hetzelfde. Per pagina verschilt een enkel woord. Alleen de foto’s en de bijbehorende uitspraak verschillen per doelgroep. Zo lijken er weer vijf pagina’s gevuld. Wat was het leuk geweest al we hier met de ‘Premietabel’ ook werkelijk een verzekering op maat hadden kunnen berekenen. Wellicht is het een volgende stap.
Kinderschoenen
Deze site staat nog duidelijk in zijn kinderschoenen. En ach, zo begonnen velen. Al het aanwezige publiciteitsmateriaal is gescand en op de site geplaatst.
Is dat erg? Ja, nu wel. Er kan al zoveel meer. Deze site kost geld en inspanning terwijl het niks zal opleveren. Niet voor de bosverzekering-aanbieder en niet voor de bezoeker. Diegene die echt geïnteresseerd is, wordt sneller geholpen met een telefoontje.
Het is niet vreemd dat we op de site van ‘Arcadis’ geen enkele verwijzing naar deze site kunnen vinden.
We vinden het allemaal goed. We hopen alleen dat de OBV-specialisten meer verstand hebben van verzekeringen dan van internet. Het is logisch dat je bossen kunt verzekeren en het is logisch dat er ook een uiting van komt op het grote internet. Maar als je dan toch enige moeite neemt, doe het dan met zorg en probeer enige toegevoegde waarde te geven aan het medium wat je gebruikt. En daarvan is hier nauwelijks sprake.
Iepenziekte
We vroegen ons ook af wat er eigenlijk gebeurt met de iepenziekte? Er wordt gesproken over brand en storm, maar niet over ziekte. Als mijn bos mijn brood is, dan heb ik toch een probleem als de iepenspintkever mijn maaltijd oppeuzelt. Een razendsnelle reactie op onze mail van een medewerker van OBV leerde ons dat er geen ziektekostenverzekering voor bomen bestaat. Dit is casco-werk.
Nog wat wensen. We zouden online een grove indruk willen hebben van de te betalen premie. Als klant zouden we schades willen kunnen melden zonder daar ook nog een kaart bij te hoeven opsturen. We zouden met mede-verzekerden en dus mede-deelnemers in de vereniging van gedachten willen kunnen wisselen. Ervaringen uitruilen. We zien uit naar versie 2.0.
www.bosverzekering.nl
Plussen en minnen
+ De formulieren geven de kans om iets meer dan algemene informatie van de bezoeker aan OBV door te geven.
+ Misschien verstuurde de vereniging dagelijks enorme hoeveelheden statuten en reglementen en levert deze site een indrukwekkende kostenbesparing op.
– De alineaverwijzingen staan onderaan de tekst; handiger is het juist bovenaan te plaatsen. Als een handige digitale inhoudsopgave.
– Het frame had nog enig nut gehad als de menubalk er in was verwerkt. Nu verdwijnt die samen met de tekst op de pagina onder het frame en zijn we de navigatie kwijt.

Reageer op dit artikel