nieuws

SER: pensioenparagraaf in Burgerlijk Wetboek

Archief

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat elke arbeidsovereenkomst een pensioenparagraaf moet bevatten. Een dergelijk voorschrift zou in het Burgerlijk Wetboek moeten worden opgenomen, om de ‘witte vlek’ in aanvullende pensioenregelingen te verkleinen of zelfs weg te werken.

In het periodieke onderzoek naar de ‘witte pensioenvlekken’ toont de SER zich eigenlijk enthousiast over de ontwikkelingen. Nog maar 16% van alle bedrijven kent geen aanvullende pensioenregeling; het gaat vooral om kleine en relatief jonge bedrijven. In 1996 lag dit percentage op 27%. Als reden voor het ontbreken van een pensioenregeling noemen werkgevers: geringe omvang van het bedrijf, te duur, pas gestart en geen behoefte bij werknemers.
Verder is de toegankelijkheid van pensioenvoorzieningen die zijn ondergebracht bij een pensioenfonds, verbeterd. Zo is het aantal regelingen zonder toetredingsleeftijd (gemeten in actieve deelnemers) sinds 1996 verdubbeld tot bijna 55%. Verder belemmeren wachttijden de toegankelijkheid nauwelijks (nog 3%) en komen er in pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij pensioenfondsen nauwelijks uitsluitingen voor (6%).
De (rechtstreekse) pensioenregelingen die zijn ondergebracht bij verzekeraars kennen meer drempels: bij 93% is er een toetredingsleeftijd (veelal 25 jaar), bij 31% een wachttijd en bij 23% uitsluitingsgronden.
Werknemers
In 1996 maakte de SER nog bekend dat 488.000 werknemers tussen de 25 en 65 jaar geen aanvullende pensioenregeling kende, oftewel 9% van alle werknemers, tegen 18% in 1985. Dit percentage ontbreekt nu in het rapport, onder meer omdat dit keer is gekeken naar de gehele beroepsbevolking (tussen 15 en 65 jaar). Volgens de SER zijn dat 6,9 miljoen mensen. Bij pensioenfondsen bouwen 5,1 mln mensen een pensioen op, bij verzekeraars gaat het om 0,9 mln mensen, maar dit betreft een cijfer uit 1999. Opgeteld gaat het om ruim zes miljoen mensen: dat zou betekenen dat zo’n 13% van alle werknemers geen aanvullende pensioenregeling kent.

Reageer op dit artikel