nieuws

SER-heffing intermediair in 2004 eenmalig 40% hoger

Archief

De SER-heffing voor het intermediair gaat volgend jaar aanzienlijk omhoog, al moet de stijging formeel nog worden goedgekeurd in de novembervergadering van de Sociaal-Economische Raad. Voorgesteld is een bijdrage van e 35 tegen e 25 over 2003.

Dat de tussenpersonen in 2004 meer moeten gaan betalen dan de verzekeraars komt doordat ze in de afgelopen jaren minder hebben bijgedragen dan de verzekeraars. Volgens de Wet Assurantiebemiddelingsbedrijf (Wabb) dienen beide partijen jaarlijks elk de helft van de toezichtkosten te betalen.
De tussenpersonen betalen een vast bedrag. De bijdrage van de verzekeringsmaatschappijen is gerelateerd aan het behaalde premievolume en daardoor zijn de voor de verzekeraars vast te stellen tarieven afhankelijk van de ontwikkelingen in de markt.
In het verleden betekende dit dat de ene partij jaarlijks soms meer betaalde dan de andere. Door de verschillen vervolgens over meerdere kalenderjaren te compenseren, werden abrupte wijzigingen in met name het tarief voor de tussenpersonen vermeden. Omdat de Wabb wordt vervangen door de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) dient het ontstane verschil in één keer te worden weggewerkt.
Bij invoering van de WFD gaat de registratie van de assurantiebemiddelingsbedrijven over van de SER naar de Autoriteit Financiële Markten.

Reageer op dit artikel