nieuws

Seminar Chubb: meer aansprakelijkheids- claims van (ex-)werknemers

Archief

in aantocht

Hoe kunnen werkgevers zichzelf en hun bedrijf tegen alle mogelijke aanklachten van hun werknemers verzekeren? Deze vraag stond centraal tijdens het seminar over Employment Practices Liability (EPL) dat afgelopen maand werd gehouden bij Chubb Nederland in Hoofddorp.
De vraag hoe bedrijven en werkgevers zich tegen aanklachten van werknemers kunnen verzekeren, wordt in de komende tien jaar steeds relevanter, aangezien ook de Europese werknemers door ‘democratisering’ van informatiestromen steeds mondiger worden en dus makkelijker zullen overgaan tot het aanklagen van hun werkgever. Zo luidt althans het oordeel van Mike Maloney (wereldwijd productmanager EPL bij Chubb) en Dave Keenan (wereldwijd claimsmanager EPL bij Chubb), die een inleiding hielden voor de uitgenodigde assurantiemakelaars en riskmanagers.
Het rechtssysteem in de Verenigde Staten, waar Chubb in 1992 als eerste verzekeraar begon met het aanbieden van EPL-polissen, vormt al sinds jaren een vruchtbare voedingsbodem als het gaat om het indienen van mogelijke claims. “Amerikanen slepen hun buren voor de rechter, ouders vervolgen onderwijzers en sportcoaches van hun kinderen, en kinderen klagen zelfs hun ouders aan”, aldus Keenan, die voor zijn carrière bij Chubb jarenlang als advocaat werkzaam was.
In dat klimaat lopen ook de bestuurders van de grotere ondernemingen in de Verenigde Staten continu het risico door een van hun werknemers te worden aangeklaagd, bijvoorbeeld in verband met vermeende seksuele intimidatie, inbreuk op de privacy, discriminatie (zoals op grond van ras, of leeftijd), berokkening van emotionele schade of contractbreuk.
150.000 aanklachten
Het medium USA Today publiceerde recentelijk het bericht dat er in de VS op dit moment 150.000 aanklachten tegen werkgevers staan geregistreerd bij de EEOC, the Equal Employment Opportunity Commission. Het totale geldbedrag dat in de VS in verband met aanklachten tegen werkgevers is uitgekeerd, steeg tussen 1994 en 2000 van 36,4 mln dollar naar 87 mln dollar. “Veel van de rechtszaken in de VS zijn voor de werkgever haast onmogelijk te winnen, aangezien er dikwijls jury-rechtspraak wordt toegepast”, zo legde Keenan uit. In dergelijke gevallen wordt het eindoordeel geveld door een groep mensen die eerder sympathie voelt met een ontslagen werknemer dan met “de baas door wie ze zelf een maand eerder zijn ontslagen”. En dus gaat men dikwijls over tot schikking. Tot een schikking van 35 mln dollar bijvoorbeeld bij een vestiging van Mitsubishi in Illinois, waar vrouwelijke medewerkers besloten te procederen, omdat ze zich op basis van sekse en ras buitengesloten voelden van de managementposities, die voornamelijk door Japanse mannen werden bezet.
Handboek
Tegen dergelijke risico’s kunnen bedrijven zich indekken door een EPL-verzekering te sluiten. Voor Chubb is het niet alleen een kwestie van dekking verlenen, maar ook het uitbrengen van adviezen om schades op het gebied van EPL te voorkomen. Zo zal er in elk geval een zorgvuldige evaluatie plaatsvinden van het personeelsbeleid en van de sociale cultuur binnen het betreffende bedrijf. Chubb heeft zelfs een handboek voor bedrijven uitgebracht, dat ertoe kan bijdragen dat onfortuinlijke rechtszaken worden voorkomen: The Employment Practices Loss Prevention Guidelines.
Groot-Brittannië
De Amerikaanse situatie lijkt nog ver van ons bed, maar feit is dat er ook binnen Europa veranderingen in de relatie werknemer-werkgever te traceren zijn waardoor steeds meer bedrijven zich op de EPL-problematiek oriënteren. Brian Vosloh, Europees productmanager EPL vanuit Chubb Nederland, wijst er op dat in Groot-Brittannië onlangs een wetswijziging is doorgevoerd waarmee de limiet voor schade door onterecht ontslag is verhoogd van 15.000 naar 50.000 pond. In geval van discriminatie is de limiet zelfs komen te vervallen. Dit gebeurde na een uitspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens, waarin werd gesteld dat het aftoppen van schade door discriminatie onbillijk is.
De afbrokkeling van sociale vangnetten en de reeds genoemde kennistoename bij werknemers dankzij internet, zijn ontwikkelingen die de opkomst van een claimscultuur in de komende jaren verder zouden kunnen bevorderen.
Hoe dit ook zij, managers van ondernemingen die internationaal opereren en dus ook te maken krijgen met de situatie in de VS, zijn zich in ieder geval al langere tijd bewust van de vele risico’s. Dit is een van de redenen dat Chubb haar EPL-polissen sinds januari 1998 ook op de Nederlandse markt aanbiedt. Het mag duidelijk zijn, dat de maatschappij verwacht dat de verkoop van dit product in de komende tien jaar aanzienlijk zal stijgen.
Ook in ons land zullen werknemers hun werkgever vaker voor de rechter slepen.

Reageer op dit artikel