nieuws

SEA wil examens flexibeler maken

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) wil flexibeler gaan examineren en een landelijke kwalificatiestructuur invoeren. Dit zei directeur Jan Janse tijdens een discussiebijeenkomst in Zeewolde, waar ook het bedrijfsplan voor de komende drie jaar werd gepresenteerd.

Janse zette tijdens zijn presentatie de SEA neer als “een onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van het toetsen van werknemers, die actief willen zijn of willen worden binnen het verzekeringsbedrijf”. “De SEA draagt zo bij aan de vakdeskundigheid en de professionaliteit binnen het verzekeringsbedrijf en wordt in deze rol gedragen door bedrijfstak, overheid en consumentenorganisaties”.
Als belangrijk punt gaf Janse aan dat de kwalificatiestructuur bepalend moet zijn voor de examens en niet het opleidingenaanbod. SEA wil de komende jaren onder meer eindtermen voor de examens gaan vaststellen op basis van een landelijke kwalificatiestructuur. Die structuur wordt primair bepaald door competentieprofielen, waarvoor de verschillende branchepartijen moeten zorgen.
Examenhallen afbouwen
Het elektronisch examineren moet de komende jaren verder worden uitgebreid. Parallel daaraan wil Janse de toetsing in de ‘examenhallen’ afbouwen. Bovendien moet aanmelding mogelijk worden tot kort voor de examens en moeten de examenuitslagen sneller beschikbaar komen. Er wordt onder meer gewerkt aan een ‘vragenbank’, waarbij examenkandidaten per computer examen kunnen doen en direct de uitslag zien.
Dat geldt echter niet voor examens die een Wabb-diploma opleveren. Een stemming onder de aanwezigen wees uit dat het ook niet de bedoeling moet zijn dat kandidaten voor bijvoorbeeld het B-diploma direct weer examen kunnen doen. Er moet een bepaalde periode zitten tussen de tijdstippen waarop een kandidaat examens doet.
Wel blijkt ruim 80% positief tot zeer positief over de mogelijkheid dagelijks examens aan te bieden. De meerderheid van de verzekeraars is van mening dat de SEA naast vaktechniek ook vaardigheden zou moeten toetsen. Daarbij gaat het vooral om basale ondernemersvaardigheden. Deze zaken zijn voor een ondernemer van belang, maar worden bij het Assurantie B-examen niet getoetst.

Reageer op dit artikel