nieuws

SEA van start met Digitov

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) gaat het online examineren breed in de markt zetten. Onder de noemer Digitov, Digitale Toetsing Open Vragen, wordt sinds september Pensioenpraktijk I online geëxamineerd.

Begin 2004 volgt Pensioenpraktijk II en in het voorjaar volgen de modules Branche Leven en in het najaar worden ook de zorgexamens op die manier geëxamineerd.
Volgens SEA-directeur Jan Janse zijn de ervaringen met deze manier van examineren overwegend positief. “Men is over het algemeen tevreden. Problemen doen zich voor bij mensen die niet ervaren zijn in het typen. Verder is men onbekend met de knoppen die gebruikt moeten worden. Dat heeft tot gevolg dat kandidaten in tijdsproblemen komen. Dat heeft onze aandacht, maar vooralsnog doen we daar nog niks aan.” Om kandidaten tegemoet te komen, kan men vanaf december ervaring op doen met deze manier van examineren door middel van een proefexamen.
Het voordeel van deze wijze van examineren is onder meer dat ook de resultaten aanzienlijk eerder bekend zijn. “De uitslag is binnen drie weken bekend. Dit komt doordat ook de correctoren digitaal corrigeren”, aldus Janse. Ander voordeel is uiteraard dat de examen tijd- en plaatsonafhankelijk plaats kunnen vinden.
De SEA heeft al eerder ervaring opgedaan met online examinering. Dit betrof het meerkeuze-examen Inleiding Verzekeringsbedrijf. Nu wordt het eveneens mogelijk open vragen te examineren. Janse verwacht dat binnen enkele jaren 95% van de examens online zal plaatsvinden. Het in huis afnemen van online examens gaat ook tot de mogelijkheden behoren en men zal zich via internet kunnen aanmelden voor de examens.

Reageer op dit artikel