nieuws

SEA anticipeert op WFD met statutenwijziging

Archief

De Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) heeft de statuten gewijzigd met het oog op het formeren van één exameninstituut voor de financiële dienstverlening in het kader van de Wet Financiële Dienstverlening.

In de oude statuten had de SEA in de doelstelling staan dat het zich richtte op de verzekeringsbranche. In de nieuwe doelstelling staat nu vermeld dat de SEA zich richt op de financiële dienstverlening.
SEA-directeur Jan Janse zei op de relatiemiddag van de SEA dat het instituut het initiatief heeft genomen om met alle relevante exameninstituten in de branche om de tafel te gaan zitten om de mogelijkheden voor het formeren van één exameninstituut te onderzoeken. Namen van deelnemende instituten wilde hij niet noemen.
De SEA, dat al jaren kampt met een terugloop van het aantal examenkandidaten, kon melden dat de daling was meegevallen. In plaats van de verwachte daling van 17%, was het “slechts 1,4%”. Janse: “Wij hebben ons natuurlijk afgevraagd waarom de daling is meegevallen. Het antwoord is het B-examen. Wij zien dat het aantal aanmeldingen voor het B-examen fors is toegenomen. Voor het examen B-Particulier hebben zich in het examenjaar 2003-2004 4.917 kandidaten aangemeld. Dat is één procent meer dan het jaar daarvoor. Voor het examen B-MKB hadden zich 3.177 kandidaten aangemeld. Dat is een stijging van vijftien procent ten opzichte van een jaar geleden. Het vermoeden is dat men, voordat de Wet Financiele Dienstverlening van kracht wordt, het B-certificaat wil behalen.”
De SEA heeft de “keiharde toezegging” van het ministerie van Financiën dat de overgangsregeling voor het B-diploma doorloopt tot 1 juli 2007. “Hoogste prioriteit heeft nu het ontwikkelen van examens. Handicap is dat er nog geen toetstermen aanwezig zijn. Deze moeten opgesteld worden door een College van Deskundigen.”
Verbreding
De SEA streeft naar een verbreding van de dienstverlening. “Dat heeft er toe geleid dat wij in opdracht van Zorgverzekeraars Nederland hebben meegewerkt aan het eindtermendocument van de zorgopleidingen. Verder zijn de toetstermen WFD voor de onderdelen Schade en Leven op een haar na klaar en zijn we bezig met het ontwikkelen van een kwalificatiestructuur voor aanbieders (verzekeraars). Daarnaast leveren wij maatwerk voor onder meer Nationale-Nederlanden en Delta Lloyd.”
Verder meldde Janse op de relatiemiddag dat de SEA alle WFD-modules gaat examineren en dat eind 2006 alle examens volledig digitaal zullen worden afgenomen. Per 1 november is digitalisering voor vijf Zorgexamens gerealiseerd. Per 1 december zullen alle zes de modules van Branche Leven digitaal afgenomen kunnen worden. In het voorjaar zijn de WFD-modules aan de beurt en de examens voor Varia en M&S zijn in de zomer van 2005 aan de beurt. Het aanmelden voor de examens via internet is vanaf 1 januari mogelijk. Om die reden is ook de website (www.sea-examens.nl) vernieuwd. Ook de werkgevers kunnen nu op de website terecht voor informatie. Voor de nabije toekomst studeert het exameninstituut op de nieuwe vormen van toetsing, zoals toetsing van competenties en Eerder Verworden Competenties (EVC).
Wegzakken
Na Janse kwam professor Filip Dochy aan het woord die in zijn betoog maar al te duidelijk maakte dat er voor de SEA nog veel werk te verrichten is ten aanzien van nieuwe toetsmethodieken. In zijn bijdrage brak hij een lans voor assesment van competenties. Dit zou moeten voorkomen dat zes maanden na een examen het geleerde al weer weggezakt is. Duidelijk werd dat het belangrijk is om praktijk en theorie te combineren, omdat op die manier de stof veel langer blijft hangen.
Jan Janse: “Wij hebben het initiatief genomen om met alle relevante exameninstituten om de tafel te gaan zitten om één exameninstituut voor de financiële dienstverlening te formeren”.
Jack Hommel: “Inmiddels beschouwen wij leidinggeven ook als een vak”.

Reageer op dit artikel