nieuws

Schouten en Bavam sturen intermediair Gidi-mailing

Archief

Schouten Insurance heeft op verzoek van de Stichting Gidi (zie AM 3, pag. 3), een mailing verstuurd aan de vierduizend relaties met het advies zich aan te melden bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen (SKV). Beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar Bavam zal eind maart een mailing met dezelfde strekking versturen aan de ongeveer 5.800 klanten.

De mailing van Schouten Insurance heeft vooralsnog ruim 150 nieuwe aanmeldingen bij de SKV opgeleverd. Onder de vierduizend relaties zitten volgens directeur Gerard van Ommeren veel NVA- en NBVA-kantoren. De 150 nieuwe aanmeldingen betreffen niet-georganiseerde kantoren. “Wij hebben er voor gekozen om de NVA- en NBVA-kantoren er niet uit te filteren. Dat kost enorm veel tijd. Het was eenvoudiger om via een insert in ons relatieblad de kantoren in één keer te bereiken.”
Het is volgens Van Ommeren niet vreemd dat de Stichting Gidi, in casu Bureau D&O dat deze werkzaamheden verricht, bij Schouten Insurance heeft aangeklopt. “Wij zijn samen met Bavam één van de grootste partijen op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Wij bereiken dus enorm veel collega’s. D&O heeft ons verzocht deze kantoren aan te schrijven.”
Ook Bavam zal eind maart een mailing de deur uit doen naar relaties, met het advies zich aan te sluiten bij de SKV. De mailing gaat mee met het relatieblad Bavam Balans en zal ongeveer 5.800 tussenpersonen bereiken.
D&O benadrukt desgevraagd dat de mailing die Schouten Insurance en Bavam uitsturen, losstaat van de mailing die D&O uitstuurt naar alle ingeschreven tussenpersonen in het SER-register. “De mailing van deze beide organisaties is een advies aan hun relaties om zich aan te sluiten bij de SKV. Aansluiting bij de SKV is één van de drie eisen die gesteld worden in het kader van de Gidi( Gedragscode Informatie Dienstverlening Intermediair). Onze mailing betreft de vraag of de tussenpersoon voldoet aan de eisen die de Gidi aan hem stelt”, aldus D&O.

Reageer op dit artikel